Nomineringar till PPEU:s styrelse

Partistyrelsen har genom ett per capsulam-beslut den 16 juni 2015 nominerat följande personer till styrelsen för PPEU – European Pirate Party Smari McCarthy, nominated to the following positions: chair, vice chair Mattias Bjärnemalm,nominated to the following positions: vice chair Muriel Rovira Esteva,nominated to the following positions: vice chair, member of the board without an appointed office  Sven Clement,nominated to the […]

Inlägget Nomineringar till PPEU:s styrelse dök först upp på Piratpartiet.

Nomineringar till PPEU:s styrelse

Partistyrelsen har genom ett per capsulam-beslut den 16 juni 2015 nominerat följande personer till styrelsen för PPEU – European Pirate Party Smari McCarthy, nominated to the following positions: chair, vice chair Mattias Bjärnemalm,nominated to the following positions: vice chair Muriel Rovira Esteva,nominated to the following positions: vice chair, member of the board without an appointed office  Sven Clement,nominated to the […]

Inlägget Nomineringar till PPEU:s styrelse dök först upp på Piratpartiet.

Protokoll från partistyrelsemöte den 3 maj 2015

1. MÖTETS ÖPPNANDE Mötet öppnades 1.1 Fastställande av röstlängd Närvarande hela mötet:Josef Ohlsson Collentine, Göran Widham, Malin Ahnberg, Emma Andersson, Carl Johan Rehbinder, Mikael Holm, Leif Svahn Närvarande del av mötet:Mattias Lundbäck (§1-3, §4.2-4.3), C Magnus Berglund (§1-3.4), Anton Nordenfur (§ 2.3, 2.5, 2.7, 3.2 – 3.4), Jimmie Karlsson (§4.1, 4.4-6) 1.2. Val av mötesfunktionärer […]

Inlägget Protokoll från partistyrelsemöte den 3 maj 2015 dök först upp på Piratpartiet.

Gustav Nipe ny integritetspolitisk talesperson

På mötet den 28 mars fattade styrelsen en del beslut om partiets talespersoner. För det första utsåg styrelsen Gustav Nipe till integritetspolitisk talesperson. Integritetspolitiken är mycket viktig för partiet och Gustav har i många år visat att han är en kunnig och initiativrik försvarare av människors rätt till privatliv. Vi är övertygade om att han […]

Inlägget Gustav Nipe ny integritetspolitisk talesperson dök först upp på Piratpartiet.

Kallelse till Piratpartiets styrelsemöte 3 maj

den 3 maj 2015 på internet 1. MÖTETS ÖPPNANDE 1.1 Fastställande av röstlängd 1.2. Val av mötesfunktionärer Val av mötesordförande, sekreterare och justerare 1.3. Eventuella adjungeringar Adjungeringar utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande. 1.4. Fastställande av dagordning. 1.5 Föregående protokoll Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll […]

Inlägget Kallelse till Piratpartiets styrelsemöte 3 maj dök först upp på Piratpartiet.

Protokoll från partistyrelsemöte den 28 mars 2015

1. MÖTETS ÖPPNANDE Mötet öppnades 1.1 Mötets behörighet Mötet fanns behörigt 1.2. Fastställande av röstlängd Troed Sångberg, Emma Marie Andersson, C Magnus Berglund, Jimmie Karlsson, Leif Svahn, Malin Ahnberg, Carl Johan Rehbinder (§2.1-§4.3, §6), Josef Ohlsson Collentine (§2.1-§4.5, §6), Göran Widham (§2.1-§4.5, §6), Anton Nordenfur (§2.1-§4.5, §6) 1.3. Val av mötesfunktionärer Malin Ahnberg valdes till […]

Inlägget Protokoll från partistyrelsemöte den 28 mars 2015 dök först upp på Piratpartiet.

Proposition för vårmötet angående utträde ur PPI

Partistyrelsen har genom ett per capsulam-beslut den 17 mars 2015 antagit en proposition för vårmötet 2015 angående att lämna obersvatörskapet PPI. Röstningsprotokoll C Magnus Berglund, Mattias Lundbäck, Göran Widham, Emma Marie Andersson, Troed Sångberg Carl Johan Rehbinder, Mikael Holm, Leif Svahn, Anton Nordenfur och Josef Ohlsson Collentine röstade ja.  

Inlägget Proposition för vårmötet angående utträde ur PPI dök först upp på Piratpartiet.

Stadgetolkning inför vårmötet

Partistyrelsen har genom ett per capsulam-beslut den 22 mars 2015 tolkat paragraf 2.2.4 i stadgan angående vem som har rätten att motionera på medlemsmöte för att överklaga ett uteslutningsbeslut.  Stadgetolkning gällande överklagande av uteslutning Partistyrelsen har mellan medlemsmöten rätt att tolka stadgarna genom paragraf 8.1.2: ”8.1.2 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje […]

Inlägget Stadgetolkning inför vårmötet dök först upp på Piratpartiet.