Internt debattinlägg: Avskaffa tvångsvården av missbrukare

Misery_(6918462523)

Sverige är ett av mycket få nationer som har tvångsvård för missbrukare. Av de länder som har kvar paragraferna är vi ensam om att tillämpa lagen. Den svenska tvångsvården är ett misslyckande eftersom vi har otroligt höga kostnader för att vårda våra missbrukare samtidigt som dödligheten är mycket hög. Tvångsvården ses idag som en metod att hålla socialt utslagna borta från vårt offentliga rum. Tunga missbrukare åker in för tvångsvård, avgiftas och kommer ut och fortsätter sitt liv med missbruk. Det ligger alltid sociala eller… Läs mer

Internt debattinlägg: Drogpolitiken

Injecting_Heroin

Det som karaktäriserar en typisk piratfråga är att det i grunden finns en vetskap om att något är rätt eller fel. Upphovsrätten visste vi att var fel, eftersom lagen behöver ändras för att få ihop bra intäktsmodeller för upphovsmän. Övervakning vet vi också att är fel eftersom vi vet att det leder till ett samhälle som vi inte vill ha. Legalisering av droger är helt enkelt inte en sådan fråga. Om vi vill ha ett samhälle där det är legitimt att ta droger på vardaglig… Läs mer

Barn i utsatta situationer

Khmerchildren

Det behövs en effektiv polis, socialtjänst och myndighetspersoner som tar hand om barn i utsatta situationer. Idag far många barn illa. Det handlar inte bara om fysisk misshandel, utan även om barnfattigdom. Barn har svårt att kunna försvara sig och behöver därför att samhället ställer upp och hjälper dem. En förlorad barndom kan sätta spår i vuxenlivet i form av psykisk sjukdom m.m. Jag anser att Piratpartiet ska arbeta för: Att barnfattigdomen ska minskas. Att polisen arbetar effektivare för att motverka barnpornografi. Att det ska… Läs mer