Internt debattinlägg: Legalisera Cannabis

cannabis_leaves_02_by_transmitdistort-d5762ob

[Detta är ett debattinlägg som diskuteras internt i Piratpartiet; det representerar inte nödvändigtvis partiets politik eller åsikter – redaktörens anmärkning.] Jag tycker att man ska få välja om man vill röka cannabis eller inte. Tycker inte att staten ska bestämma vad man får göra och inte med sin egen kropp. Tycker heller inte att förbud mot allt är speciellt bra, eftersom förbud leder bara till problem. Har börjat tröttna på den svenska statens cannabispropaganda. Så tycker nu att Piratpartiet skulle vara för en legalisering av… Läs mer

Internt debattinlägg: Avskaffa tvångsvården av missbrukare

Misery_(6918462523)

Sverige är ett av mycket få nationer som har tvångsvård för missbrukare. Av de länder som har kvar paragraferna är vi ensam om att tillämpa lagen. Den svenska tvångsvården är ett misslyckande eftersom vi har otroligt höga kostnader för att vårda våra missbrukare samtidigt som dödligheten är mycket hög. Tvångsvården ses idag som en metod att hålla socialt utslagna borta från vårt offentliga rum. Tunga missbrukare åker in för tvångsvård, avgiftas och kommer ut och fortsätter sitt liv med missbruk. Det ligger alltid sociala eller… Läs mer

Internt debattinlägg: Drogpolitiken

Injecting_Heroin

Det som karaktäriserar en typisk piratfråga är att det i grunden finns en vetskap om att något är rätt eller fel. Upphovsrätten visste vi att var fel, eftersom lagen behöver ändras för att få ihop bra intäktsmodeller för upphovsmän. Övervakning vet vi också att är fel eftersom vi vet att det leder till ett samhälle som vi inte vill ha. Legalisering av droger är helt enkelt inte en sådan fråga. Om vi vill ha ett samhälle där det är legitimt att ta droger på vardaglig… Läs mer

Internt debattinlägg: Cannbis är en kultur, en livstil, en medicin, en underplanta

Planta de Marihuana

Förutom att cannabis slår ut inkomsten av alla andra spanmål tillsammans är det ett starkt byggmaterial, det nyttigaste fröet människan kan äta, en räddning när det gäller fossila bränslen, byggmaterial och isolering, effektivare och mindre skadligt jämfört med regnskogshygge – mycket effektivare cellulosa också, den kan användas till kläder, etc etc. Jag vill inte ens gå in på alkohol- och tobakjämförelsen när vanligt kaffe och socker dödar fler än de som regelbundet brukar cannabis. Ingen har dött av cannabis – någonsin. Det är inte addiktivt… Läs mer

Internt debattinlägg: En förnyad narkotikapolitik

512px-Plantacja

Hej Piratpartiet och tack för att ni tar er tid att läsa mitt inlägg! Sammanfattningsvis behandlar detta inlägg den internationella narkotikapolitiken, genom att framför allt ta hänsyn till vad som hänt i Europa när det gäller cannabis bara det senaste året. Vi är nämligen ensamma som land idag att ha nolltolerans mot cannabis för personligt bruk. Jag själv som exempel förespråkar inte narkotika i klumpigt samlat begrepp och det gör ingen annan heller som väljer cannabis som sitt primära alternativ. Just cannabis förespråkas då den… Läs mer

Barn i utsatta situationer

Khmerchildren

Det behövs en effektiv polis, socialtjänst och myndighetspersoner som tar hand om barn i utsatta situationer. Idag far många barn illa. Det handlar inte bara om fysisk misshandel, utan även om barnfattigdom. Barn har svårt att kunna försvara sig och behöver därför att samhället ställer upp och hjälper dem. En förlorad barndom kan sätta spår i vuxenlivet i form av psykisk sjukdom m.m. Jag anser att Piratpartiet ska arbeta för: Att barnfattigdomen ska minskas. Att polisen arbetar effektivare för att motverka barnpornografi. Att det ska… Läs mer

Gör LOB mer rättssäker

Port_wine

Den vanligaste formen av frihetsberövande i Sverige sker enligt lagen om omhändertagande av berusade personer med mera, känd som LOB. Lagen och dess tillämpning har kritiserats från flera instanser för alla inskränkningar av den omhändertagnes personliga integritet; Wikipedia har en genomgång av kritiken. http://sv.wikipedia.org/wiki/Lagen_om_omh%C3%A4ndertagande_av_berusade_personer_m.m. Om LOB alls skall finnas kvar, så behöver den reformeras. Exakt hur den ska formuleras och tillämpas, är en fråga för experterna, men några grundprinciper bör vara: Den omhändertagne bör inte tvingas att identifiera sig med fullständigt namn eller personnummer, i… Läs mer

Stoppa bluffakturorna

Fru justitia2

Sverige har på senare åren drabbats av bluffakturor. Varje bedrägeri är relativt litet, på kanske 5000 kr, men sammanlagt så skickas det ut många fakturor så 10 000 falska fakturor så blir sammanlagda bedrägeribeloppet 50 miljoner kr.  Idag tittar man bara på varje fall för sig så en bedrägeri på 5000 kr räknas som inte som grovt trots att totalen egentligen borde göra att brottet räknas som grovt. Ofta lurar man en vikarierande ekonomiansvarig att teckna kontrakt eller betala en räkning med en blufffaktura. Inte… Läs mer

Kryptering, privatliv och fildelning

krypteringsmaskin

Kryptering är en väldigt bra metod att säkerställa privatliv och de grundläggande rättigheter som (än så länge) finns inskrivna i grundlagen. Polisen får exempelvis, precis lika lite som någon annan i det vanliga samhället, avlyssna trafik som skickas över ett nätverk. Dataintrång är ett brott som naturligtvis inte polisen får syssla med, precis som de inte får stjäla bilar eller elda upp hus för att komma åt brottslingar. Kryptering är en metod att säkerställa att de grundlagsskyddade rättigheterna inte missbrukas. Kryptering är därför något väldigt… Läs mer

Far, far, mor och piratkopiorna

kopimigifteTinyTall 8250917511_5ec49b3988

Sedan Centerpartiet helt okynnes blivit allas favoritsamtalsämne så har många saker sagts om dem. Så var det innan också, förvisso, och en av de saker som sällan sades om dem då var att de skulle komma att utgöra en bildande kraft rörande skillnaden mellan äktenskap och reellt existerande sociala relationer. Sedan hände det sig att ordet ”månggifte” fått ett plötsligt uppsving i användning igen. Helt oförhappandes. Givetvis var Gudrun Schyman snabb på bollen, och klargjorde ett antal skillnader mellan äktenskapslagstiftning och reellt existerande sociala relationer…. Läs mer

Om häktningar

I Sverige finns det viss fog för kritik mot häktningar och dess ingrepp i personers liv. Framförallt vårt slentrianmässiga beteende kring restriktioner. Under snart 20 års tid har vi fått kritik från tunga organisationer som FN, amnesty mfl. När det gäller övriga brott finns det hyfsat tillförlitlig statistik där inblandade parter finns dokumenterade och sammanställda. När det gäller häktningar har du inte denna transparens och häktningar kan ske tämligen godtyckligt av utredningsskäl. De främsta skälen är att du ska påverka utredningen genom att du förstör… Läs mer