Public Services rättigheter och skyldigheter

TV-kamera_2007b

Piratpartiet har redan tagit beslut om Public Service finansiering. Detta debattinlägg kommer därför inte handla om finansieringen. Istället ska jag ta upp de rättigheter och skyldigheter som jag tycker att vi bör kräva av Public Service ur en piratisk synvinkel. För enkelhetens skull formulerar jag dessa i en lista. Jag tror att piratrörelsen kommer att gilla de flesta av de här förslagen. Public Service blir helt undantagen ifrån upphovsrättsliga krav och kan spela och visa precis vad de vill utan att fråga någon upphovsrättsinnehavare om… Läs mer

Kulturbloggen – Anna Troberg: ”Tre punkter för att stärka och föra public service in i framtiden”

kb_publicservice

Anna Troberg skriver på Kulturbloggen om tre punkter som är avgörande att stärka och föra public service in i framtiden: ”Ju mer riktad och skräddarsydd information som sköljer över oss, desto mer behöver vi en mer neutral mediaplattform som vi kan ställa krav på och som tar ansvar för livslångt lärande och mångfald. Denna plattform är public service och den fyller en viktig samhällsfunktion som i allra högsta grad fortfarande behövs.” Kulturbloggen, 8 mars, 2013. Läs mer

Public service

0 radio2 400 478590_75936530

Vi tycker det är viktigt att det finns radio och TV som står oberoende av både regeringsmakten och privata ekonomiska intressen. Annars minskar chansen för en oberoende och kritisk granskning av olika makthavare. Vi vill därför ha en offentligt finansierad Public Service, som får sina pengar direkt från en Public serviceavgift, som tas upp samtidigt som skatt men går direkt till verksamheten, utan att ta vägen genom regeringen och dess årliga budgetprocess. Läs mer