Styrelsens junirapport

859729_574410409237908_1473210799_o

I juni hölls årets tredje partistyrelsemöte, denna gång i Örebro. Protokollet ligger nu uppe, tyvärr försenat på grund av flera omständigheter. Denna rapport är en sammanfattning av några av de beslut som togs. Nya styrelsemedlemmar Som rapporterats tidigare har vi två nya styrelsemedlemmar, och detta var det första mötet för Dennis Holm och Malin Ahnberg. Välkomna! Nya lokalföreningar Fem nya lokala föreningar har godkänts – Göteborg, Örebro, Stockholms Stad, Skåne och Norrbotten. Tidsplan för val av riksdagslistor Styrelsen har fastställt tidsplanen för val av riksdagslistor, som… Läs mer

Protokoll från medlemsmöte 2013

Medlemsmötet hölls den 28:e mars på Pizzeria Porsön, Luleå och via IRC i kanalen #piratpartiet.bd. Protokoll för medlemsmöte Piratpartiet Norrbotten den 28:e mars 2013 1. Gustav Nipe förklarade mötet öppnat 2. Fastställande av röstlängd Närvarande medlemmar: Tim Aspenfjäll, David Fägnell, Felicia Hofslagare, Claes Larsson, Nathalie Ylitalo, Jimmy Lindmo, Mikael Isaksson, Jerry Hjort, Tom Madsen, Fredrik Holmbom, Andreas Olofsson. Via IRC: Niclas Oliversten Gäster utan rösträtt: Gustav Nipe, Mattias Hansson 3. Mötets behörighet Fredrik Holmbom informerade om ett sakfel i kallelsen, i kallelsen rubricerades mötet som… Läs mer

Amelia på besök, och styrelseträff

styrelsen

För exakt en vecka sedan var partiets EU-parlamentariker Amelia Andersdotter på besök. Vi har 12 tolv personer från Uppsala med omnejd som hade samlats för att lyssna på henne. Hon pratade bland annat om hennes arbete nere i Bryssel och hur vi kan engagera oss i frågan om dataskydd. Läs mer om dataskyddsfrågan i en bloggpost från PP Uppsalas Henrik Brändén: https://henrikb2.wordpress.com/2013/02/12/upp-till-kamp-for-dataskyddsforordningen/ Efter Amelias besök träffades styrelsen för att gå igenom frågor till kommande medlemsmöte. Protokollet går att läsa under. Protokoll fört vid styrelsemöte för… Läs mer

Styrelsemöte 17 januari

Papper och penna

Mötets öppnades Val av justerare Chris Fastställande av ekonomisk rapport för 2012 0kr Fastställande av verksamhetsberättelse Verksamhetsplan för 2013 City festivalen 25 juni Simon parley Anders filmvisning Albert utbildnings dag 27 maj Mattias Öppna kanalen Albert Högskoleföreläsning 25 september Utbildnings kurs Budget för 2013 Utgifter City festivalen 5000kr parley 2000kr filmvisning 1000kr utbildnings dagar 5000kr Öppna kanalen 1000kr Högskoleföreläsning 2000kr Utbildnings kurs 0kr Totalt 16000kr Inkomster Parley 2000kr Lokal initiativ – City festivalen 5000kr Lokal initiativ – Utbildnings dagar 5000kr Ung pirat samarbete 5000kr Tidigare… Läs mer

Styrelsemötesprotokoll PP Linköping, 20 november

tangentbord

Protokoll från Piratpartiet Linköpings styrelsemöte, den 20 november 2012. 1. Mötet öppnades. 2. Närvarande: Anders Brodin Pontus Lindblom Anton Nordenfur 3.Mötet valde följande mötesfunktionärer: Ordförande: Anton Nordenfur Sekreterare: Pontus Lindblom Justerare: Anders Brodin 4. Godkännande av dagordningen. En ny punkt 7 Piratstudenterna lades till, därefter godkändes dagordningen. 5. Piratpartiets höstmöte Anton informerade om vad som skett på piratparteits höstmöte. Ny sakpolitik beslutades och totalt 96 motioner plus propositioner behandlades. Det var ca 100 röster totalt på de motioner och propositioner som hade flest röstande. Ny… Läs mer

Styrelsemötesprotokoll PP Linköping, 20 november

tangentbord

Protokoll från Piratpartiet Linköpings styrelsemöte, den 20 november 2012. 1. Mötet öppnades. 2. Närvarande: Anders Brodin Pontus Lindblom Anton Nordenfur 3.Mötet valde följande mötesfunktionärer: Ordförande: Anton Nordenfur Sekreterare: Pontus Lindblom Justerare: Anders Brodin 4. Godkännande av dagordningen. En ny punkt 7 Piratstudenterna lades till, därefter godkändes dagordningen. 5. Piratpartiets höstmöte Anton informerade om vad som skett på piratparteits höstmöte. Ny sakpolitik beslutades och totalt 96 motioner plus propositioner behandlades. Det var ca 100 röster totalt på de motioner och propositioner som hade flest röstande. Ny… Läs mer

Öppet brev till Linköpings kommun om brist på transparens i kommunfullmäktige

herrgarman

Följande är ett öppet brev till Linköpings kommun, från Piratpartiet i Linköping. Det skickades in idag genom e-mail. Hej, Jag sitter i styrelsen för Piratpartiet i Linköping. Som del av år verksamhet studerar vi hur kommunfullmäktige arbetar. Det vi använder oss av då är främst de protokoll som laddas upp efter möten. De senaste två möten (september och oktober) har dessa protokoll inte gått att läsa eller ladda ned på den webbsida där de tidigare funnits. Jag antar att detta rör sig om en rent… Läs mer

Protokoll från styrelsemötet 4 september

Mötets öppnande Mötet förklarades öppnat. Närvaro Johannes Öhlin (lämnade mötet efter punkt 9) Pontus Lindblom Anton Nordenfur Ulrika Englund (utan rösträtt, med yttranderätt) Linda Fryland (utan rösträtt, med yttranderätt)   Val av mötesfunktionärer Val av mötesordförande Anton Nordenfur valdes enhälligt till mötesordförande. Val av mötessekreterare Johannes Öhlin valdes enhälligt till sekreterare (endast punkt 1-9, sedan övertogs rollen av Pontus Lindblom). Val av två mötesjusterare Ulrika Englund och Pontus Lindblom valdes till justerare.   Godkännande av dagordning Anton yrkade om att tillägga punkten “allmänna rapporter” som… Läs mer

PP Linköping styrelsemöte 2012-09-17

styrelsen

1. Mötets öppnande Mötet öppnades av Anton Nordenfur kl. 18:04 2. Närvaro Närvaro med rösträtt: Anton Nordenfur Johannes Öhlin Louise Qvarfordt (punkt 1-6a) Närvaro utan rösträtt: Tobias Jernér 3. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande Mötet väljer Anton Nordenfur till mötesordförande b) Val av mötessekreterare Mötet väljer Tobias Jernér till mötessekreterare c) Val av mötesjusterare Mötet väljer Louise Qvarfordt och Johannes Öhlin till mötesjusterare 4. Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns utan justeringar av mötet. 5. Påskrivande av motion om öppen forskning Diskussion om mötet… Läs mer