Styrelsemöteprotokoll, 090414

styrelsen

Hej! Styrelsen hade idag ett möte på Mumble. Med oss var Ung Pirats valamiral David Midhage och en medlem, Tony. Väldigt kul! Kom ihåg att alla medlemmar är välkomna på mötena. Här är protokollet för mötet: Protokoll PP Sthlms län Styrelsemöte 090414

Protokoll från extra medlemsmöte med PP Uppsala län 26/3 2014

Närvarande: Mårten Fjällström, Malin Ahnberg, Mikael Holm, Anders Andersson, Olav Berglund, Henrik Brändén § 1. Mötets öppnande. Ordförande Mårten Fjällström förklarade mötet öppnat § 2. Fastställande av röstlängd. Konstaterades att samtliga närvarande var medlemmar och hade rösträtt. § 3. Mötets behörighet. Stadgarna kräver att kallelse tille xtra medlemsmöte utgår en vecka i förväg. Till mötet kallades den 19/3. Konstaterades därför att mötet är behörigt utlyst. § 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare. Till mötesordförande valdes Mårten Fjällström Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén… Läs mer

Piratpartiet Skinnskatteberg bildat

Papper och penna

Idag möttes sex glada pirater och bildade Piratpartiet Skinnskatteberg. Till föreningens förste ordförande valdes Roger Sperrling. Han blev glad som bara den och tänker sig åka förbi Fagersta-posten imorgon och snacka med dem för att få dem att skriva om den glada händelsen. Det betyder att Piratpartiet idag siktar på att driva valrörelse i halvdussin val i Västmanland under 2014. – EU valet 25 maj – kommunalvalet Sala 14 sep – kommunalvalet Skinnskatteberg 14 sep – kommunalvalet Västerås 14 sep – landstingsvalet Västmanland 14 sep… Läs mer

Protokollet från medlemsmötet 19/3

@pp_sthlm (Twitter)

Hej alla, protokoll_stockholms_län_med_bilagor Här kommer protokollet från medlemsmötet vi hade den 19/3. Vi har en landstingslista! Och den är ascool. 1. Elin Andersson 2. Mattias Lundbäck 3. Deeqa Indayo Hussein 4. Anna Troberg 5. Rick Falkvinge 6. Emelie Skoog 7. Jenny Stavaeus 8. Mikael Ståldal 9. Pehr Mårtens 10. Nils Agnesson 11. Emil Isberg 12. Jan Lindgren 13. Kent Filppu 14. Fredrik Lejnell 15. Jonas Virdalm 16. Jim Groth 17. Karin Engström 18. Annie Groth Sedan årsmötet hölls har Johan Karlsson valt att dra tillbaka… Läs mer

Listor och politik klar

smiley_busig

På valmötet i tisdags bestämde mötet listorna för kommunvalet i västerås och landstingsvalet i västmanland samt den politik vi skall föra i valet. Listorna kommer presenteras i ett pressmeddelande inom kort – huvudelen av utformningen av listorna var klara redan innan mötet – och politiken är egentligen densamma som står på webbplatsen – med några mindre justeringar. Sakpoltik för västerås kommun Sakpolitik Västerås och sakpolitik för västmanlands landsting Sakpolitik Västmanland. Listorna är inskickade till ledningen för beställning från valmyndigheten. Nu är mycket av det administrativa… Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Piratpartiet i Uppsala 19/3 2014

Uppsala2

Närvarande: AFK deltog David Midhage, Henrik Brändén och Anders Andersson. Via videolänk deltog Mårten Fjällström och Lars Johansson.   § 1. Mötets öppnande. Ordförande David Midhage förklarade mötet öppnat.   § 2. Mötets behörighet. Till mötet gick kallelse ut onsdagen 12/3 kl, dvs precis en vecka innan mötet. Konstaterades därför att mötet är behörigt utlyst.   § 3. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare. Till mötesordförande valdes David Midhage. Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén. Till justerare valdes Anders Andersson.   § 4. Godkännande… Läs mer

Protokoll för extra medlemsmöte med Piratpartiet i Uppsala onsdagen 12 mars

Uppsala2

Närvarande medlemmar voro: David Midhage, Viktor Bengtsson, Henrik Brändén, Mikael Holm, Lars Johansson, Anders Andersson fr o m § 2. Övrig deltagare var: Mattias Bjärnemalm. § 1. Mötets öppnande David Midhage förklarade mötet öppnat. § 2. Fastställande av röstlängd Konstaterades att alla närvarande mötesdeltagare utom Mattias Bjärnemalm är medlemmar och därmed har rösträtt. § 3. Mötets behörighet Konstaterades att ordförande David Midhage kallat till mötet via mail och föreningens webbsida den 26 februari, vilket innebär att mötet är behörigt utlyst. § 4. Val av mötets… Läs mer

Protokoll fört vid uppstartsmöte för Piratpartiet i Uppsala län den 21 januari 2014

Närvarande: Mikael Holm, Henrik Brändén, Malin Ahnberg, Johannes Åman Pohjola, Anders Andersson och Nicholas Miles.    § 1. Mötets öppnande Mikael öppnade mötet kl 20:16   § 2. Fastställande av röstlängd Mötet konstaterade att samtliga närvarande medlemmar i Piratpartiet har yttrande-, yrkande- och rösträtt.   § 3. Val av mötesfunktionärer Mötet beslutade att välja Mikael Holm till mötesordförande Henrik Brändén till mötessekreterare Malin Ahnberg och Anders Andersson till justerare   § 4. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar Mötet beslutade att… Läs mer

Per capsulam-beslut om nya lokalavdelningar

dodskalle

Härmed kallas partistyrelsen till ett så kallat per capsulam-beslut, som beskrivs som nedan i styrelsens arbetsordning: ”Vid brådskande ärenden kan per capsulam-beslut begäras av sammankallanden. När  ett per capsulam-beslut önskas, tas detta över mail. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per capsulam-beslut är postat. Om en absolut majoritet av samtliga ledmöter svarat ja efter 24 timmar och ingen svarat nej, har beslutet gått igenom. Om alla ledamöter svarat ja före 24 timmar, har beslutet gått igenom. Om en ledamot däremot säger nej, faller… Läs mer

Protokoll från medlemsmöte med Piratpartiet i Uppsala den 6 februari 2014

Uppsala2

Närvarande: Mikael Holm, Anders Andersson, Malin Ahnberg, Henrik Brändén, Ingor Loreson Lind, Karolina Andersdotter (fr o m punkt 8), David Midhage (fr o m punkt 11) § 1. Mötets öppnande Mikael Holm förklarade mötet öppnat.   § 2. Fastställande av röstlängd Konstaterades att alla närvarande är partimedlemmar och därmed har rösträtt.   § 3. Mötets behörighet Beslöts anse att mötet är behörigt utlyst.   § 4. Val av mötesfunktionärer Till mötesordförande valdes Mikael Holm. Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén. Till justeringspersoner valdes Malin Ahnberg och… Läs mer

Protokoll tom jan 2014

Uppsala2

Medlemsmöten: Uppstartsmöte 14 juni 2012 26 mars 2013 Styrelsemöten: 28 juni 2012 19 september 2012 1 maj 2013 30 maj 2013

Protokoll, Piratpartiet Värmland styrelsemöte 28 november 2013

1. Mötet öppnas 2. Närvarande- C Magnus Berglund, Simon Nordgren, Gabriel Eriksson, Damjan Tosic. Damjan Tosic deltog på mötet från och med punkt 4. 3. Val av mötets ordförande, sekreterare, justerare. – Gabriel Eriksson valdes till mötets ordförande, Simon Nordgren valdes till mötets sekreterare, C Magnus Berglund och Damjan Tosic valdes till justerare. 4. Mötets behörighet- det beslutades att mötet är behörigt. 5. Godkännande av dagordningen- dagordningen godkänns. 6. Diskussion angående lokala kandidater till riksdagslistan. – Nominering ska ske via Survey Monkey. – Listan fastslås… Läs mer