Nomineringar till PPEU:s styrelse

Partistyrelsen har genom ett per capsulam-beslut den 16 juni 2015 nominerat följande personer till styrelsen för PPEU – European Pirate Party Smari McCarthy, nominated to the following positions: chair, vice chair Mattias Bjärnemalm,nominated to the following positions: vice chair Muriel Rovira Esteva,nominated to the following positions: vice chair, member of the board without an appointed office  Sven Clement,nominated to the […]

Inlägget Nomineringar till PPEU:s styrelse dök först upp på Piratpartiet.

Protokoll från partistyrelsemöte den 3 maj 2015

1. MÖTETS ÖPPNANDE Mötet öppnades 1.1 Fastställande av röstlängd Närvarande hela mötet:Josef Ohlsson Collentine, Göran Widham, Malin Ahnberg, Emma Andersson, Carl Johan Rehbinder, Mikael Holm, Leif Svahn Närvarande del av mötet:Mattias Lundbäck (§1-3, §4.2-4.3), C Magnus Berglund (§1-3.4), Anton Nordenfur (§ 2.3, 2.5, 2.7, 3.2 – 3.4), Jimmie Karlsson (§4.1, 4.4-6) 1.2. Val av mötesfunktionärer […]

Inlägget Protokoll från partistyrelsemöte den 3 maj 2015 dök först upp på Piratpartiet.

Protokoll från partistyrelsemöte den 28 mars 2015

1. MÖTETS ÖPPNANDE Mötet öppnades 1.1 Mötets behörighet Mötet fanns behörigt 1.2. Fastställande av röstlängd Troed Sångberg, Emma Marie Andersson, C Magnus Berglund, Jimmie Karlsson, Leif Svahn, Malin Ahnberg, Carl Johan Rehbinder (§2.1-§4.3, §6), Josef Ohlsson Collentine (§2.1-§4.5, §6), Göran Widham (§2.1-§4.5, §6), Anton Nordenfur (§2.1-§4.5, §6) 1.3. Val av mötesfunktionärer Malin Ahnberg valdes till […]

Inlägget Protokoll från partistyrelsemöte den 28 mars 2015 dök först upp på Piratpartiet.

Proposition för vårmötet angående utträde ur PPI

Partistyrelsen har genom ett per capsulam-beslut den 17 mars 2015 antagit en proposition för vårmötet 2015 angående att lämna obersvatörskapet PPI. Röstningsprotokoll C Magnus Berglund, Mattias Lundbäck, Göran Widham, Emma Marie Andersson, Troed Sångberg Carl Johan Rehbinder, Mikael Holm, Leif Svahn, Anton Nordenfur och Josef Ohlsson Collentine röstade ja.  

Inlägget Proposition för vårmötet angående utträde ur PPI dök först upp på Piratpartiet.

Stadgetolkning inför vårmötet

Partistyrelsen har genom ett per capsulam-beslut den 22 mars 2015 tolkat paragraf 2.2.4 i stadgan angående vem som har rätten att motionera på medlemsmöte för att överklaga ett uteslutningsbeslut.  Stadgetolkning gällande överklagande av uteslutning Partistyrelsen har mellan medlemsmöten rätt att tolka stadgarna genom paragraf 8.1.2: ”8.1.2 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje […]

Inlägget Stadgetolkning inför vårmötet dök först upp på Piratpartiet.

Protokoll från 2015 års årsmöte

Årsmötet hölls igår, och du kan läsa protokollet här. På årsmötet valde vi bland annat en ny styrelse och verksamhetsplan och budget för det kommande året. Den nya styrelsen består av: Henrik Wallin, ordförande Katarina Gustafsson, sekreterare Anton Nordenfur, kassör Yuxuen Chen, ledamot Johannes Öhlin, ledamot Martin Åbom, ledamot Tobias Jernér, ledamot Mikael Holm valdes […]

Protokoll, extra medlemsmöte, Piratpartiet Uppsala län, 24 juni 2014

Närvarande medlemmar voro: Mikael Holm, Henrik Brändén, Sergej Brändén, Sara Hage, Hampus Berg, Elin Hammarberg, Joakim Rosqvist, Aleksander Lundkvist, Anders Andersson, Klas Jönsson, Mårten Fjällström § 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Mårten Fjällström förklarade mötet öppnat. § 2. Fastställande av röstlängd Konstaterades att samtliga närvarande utom Joakim Rosqvist är medlemmar i PP Uppsala län och därmed har rösträtt. § 3. Val av mötesfunktionärer Till mötesordförande valdes Mikael Holm. Till mötessekreterare valdes Mårten Fjällström. Till justerare valdes Anders Andersson och Sara Hage. § 4. Mötets behörighet… Läs mer

Protokoll, extra medlemsmöte, Piratpartiet Uppsala, 24 juni 2014

Närvarande medlemmar voro: Mikael Holm, Henrik Brändén, Sergej Brändén, Sara Hage, Hampus Berg, Elin Hammarberg, Joakim Rosqvist (avlägsnade sig under behandlingen av punkt ), Aleksander Lundkvist, Anders Andersson, Klas Jönsson, Mårten Fjällström § 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Mikael Holm förklarade mötet öppnat. § 2. Fastställande av röstlängd Konstaterades att samtliga närvarande utom Joakin Rosqvist är medlemmar i PP Uppsala och därmed har rösträtt. § 3. Val av mötesfunktionärer Till mötesordförande valdes Mikael Holm. Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén. Till justerare valdes Anders Andersson och… Läs mer

Minnesanteckningar från diskussionsmöte om lokal politik i Uppsala

Deltagare: Mårten Fjällström, Claes Jönsson, Malin Ahnberg, Henrik Brändén, Mikael Holm, Sara Hage, Hampus Berg, Ulrika Andersdotter, David Midhage, Aleksander Lundkvist, Olav Berglund, Anders Andersson, Elin Hammarberg. Mötet började med att vi i bikupor diskuterade fram vilka områden det var viktigt att vi har åsikter om och driver i kommunal- och landstingspolitiken. Sedan hade vi grupparbeten där vi diskuterade olika ämnesområden djupare. Nedanstående punkter kom vi fram till att bör infogas i kommunal- och/eller landstingspolitiskt program. Utifrån dessa och av partiet centralt tagna ställningstaganden med… Läs mer

Piratfika i Västerås

fika3

Vi sörjer valresultatet och tittar på de ljuspunkter som finns efter EU-valet. Vi fick över 5% av alla rösterna i ett valdistrikt och kommunalvalen ser möjliga ut att komma in i med en bra valrörelse. Plats Kalle på spången Tid 18.30 Datum Onsdag 4 juni Alla är välkomna!

Minnesanteckningar planeringsmöte för EU-valkampanjen för PP Uppala

Valstuga, fysisk logistik: Mikael kontaktar Viktoria om när man skulle kunna åka ut och måla dörr och fräscha upp valstugan. Mikael köper färg och pensel. Henrik kör bil ut tisdag eller onsdag 29-30/4 för uppfräschning. Vi måste kolla med Viktoria att transport av valstugan är fixad och meddela tekniska kontoret om när den anländer. Nyckel måste kopieras. Valstuga utrustning: Johannes fixar möbler till valstugan. David beställer profil- och kampanjmaterial. Valstuga, bemanning: Malin fixar en doodle där man kan skriva upp sig för valstugan, tvåtimmarspass runt… Läs mer