Protokoll från styrelsemöte 17 november 2020

Närvarande Mats Philipson Johan Alan Aveen Ismail Suzanne Carlborn Anders Erkéus   Mötets öppnande Mötet hålls online och öppnas 18:15, men efter tekniskt krångel så kommer vi inte igång förrän 19:10 Närvarande Mötets deltagare antecknas. Dagordningen Dagordningen godkändes av mötets deltagare. Föregående protokoll Då ett protokoll inte kunde presenteras så hoppas vi på att få detta till nästa möte. Ekonomisk rapport Stadens konto visar 4860 kronor, Länets visar 7561,24 kronor. Altinget – fortsatt deltagande? Vi har deltagit i 6 träffar i år. Katarina, Suzanne och… Läs mer