Årsmötesprotokoll 1/3-2014

            1. Mötets öppnande Jimmie Karlsson öppnade mötet 17:44 2. Fastställande av röstlängd Närvarande medlemmar: C Magnus Berglund Isabelle Danielsson Malin Karlsson Jimmie Karlsson   3. Mötets behörighet Mötet ansågs vara behörigt. 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Mötet valde Jimmie Karlsson till mötesordförande. Malin Karlsson till mötessekreterare. C Magnus Berglund och Isabelle Danielsson till justerare. 5. Godkännande av dagordningen Mötet valde att fastställa dagordningen. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år Mötet valde att lägga styrelsens verksamhetsberättelse… Läs mer

Styrelsemöte 21/2-2014

Piratpartiet Karlstad Styrelsemöte 21/2-2014 1. Mötets öppnande  Mötet öppnades 20.19 2. Fastställande av röstlängd  Mötet beslutade att fastställa röstlängden. Lucas Persson Malin Karlsson Jimmie Karlsson Michael Ståhl Oscar Norberg Sebastian Andersson var närvarande från punkt 6 men ej upptagen i röstlängden. 3. Val av mötesfunktionärer  Mötet valde Lucas till ordförande Jimmie till sekreterare Malin och Oscar till justerare 4. Mötets behörighet Mötet finner sig vara behörigt. 5. Godkännande av dagordningen Mötet beslutade att fastställa dagordningen. 6. Budget och verksamhetsplan för 2014 till medlemsmötet  Mötet beslutade… Läs mer

Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013

Hej! Här kommer Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse för 2013, den finns även att ladda ner som en pdf.       Verksamhetsberättelse 2013 Piratpartiet Karlstad Lokalföreningen Piratpartiet Karlstads styrelse har under 2013 haft medlemsmöte samt planerat för det kommande medlemsmötet. Styrelsen har dessutom haft två styrelsemöten under året där de planerat inför valåret. Styrelsen har under året arbetat med att ta fram ett förslag till kommunprogram samt planerat för framtagande av en kommunlista. Ekonomisk berättelse Under 2013 har inte någon ekonomisk verksamhet pågått, inte heller har ett… Läs mer

Kallelse: Piratpartiet Karlstads medlemsmöte 1/3-2014

Samtliga medlemmar kallas här med till Piratpartiet Karlstads årliga medlemsmöte den 1/3-2014 där vi ska bestämma bland annat styrelse, budget, verksamhetsplan och vilka kandidater som ska stå med på listan till kommunvalet. Styrelsens propositioner samt verksamhetsplan och budget kommer att finnas synligt på föreningens blogg senast fem dagar innan årsmötet verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse ligger ute senast den 15 februari Medlemmar har rätt att skicka in motioner till årsmötet, dessa ska vara inskickade till jimmie.karlsson@piratpartiet.se senast en vecka innan årsmötet och dessa kommer att publiceras… Läs mer

Styrelsemöte 30/1-2014

            1. Mötets öppnande Malin öppnade mötet kl 18.00 2. Fastställande av röstlängd Malin Karlsson Oscar Norberg Jimmie Karlsson 3. Val av mötesfunktionärer Mötet valde Jimmie till mötesordförande Malin till mötessekreterare Oscar till justerare. 4. Mötets behörighet Mötet anses vara behörigt kallat. 5. Godkännande av dagordningen Mötet valde att fastställa dagordningen. 6. Ekonomisk rapport 2013 Mötet beslutade att Jimmie får i uppgift att till medlemsmötet skriva en Ekomisk berättelse 2013 samt budget för 2014. 7. Verksamhetsberättelse 2013 Mötet beslutade att… Läs mer

Styrelsemöte 13/10-2013

   1. Mötets öppnande Lucas förklarade mötet öppnat kl 14:08 2. Fastställande av röstlängd Närvarande med rösträtt Lucas Persson Sebastian Andersson Tommy Nordin Malin Karlsson Jimmie Karlsson Oscar Norberg Mötet valde att fastställa röstlängden   3. val av mötesfunktionärer 3.1 Mötesordförande Lucas Persson valdes till mötesordförande. 3.2 Mötessekreterare Jimmie Karlsson valdes till mötessekreterare. 3.3 Två justerare Oscar Norberg och Sebastian Andersson valdes till justerare. 4. Mötets behörighet Mötet anses vara behörigt kallat.     5. Godkännande av dagordningen Mötet valde att godkänna dagordningen.   6…. Läs mer

Styrelsemöte 15/8-2013

Hej! Här kommer ett något försenat protokoll från styrelsemötet den 15/8-2013. Styrelsen har varit väldigt inaktiv den senaste tiden och vi måste göra något för att bättra oss, vi har därför valt att hålla minst ett styrelsemöte i månaden som antingen är fysiskt eller elektroniskt. Pirater i området har säkert redan varit på föreläsningen med Amelia Andersdotter, det kommer ett längre blogginlägg om hur det gick.     1. Mötets öppnande Lucas förklarar mötet öppnat 16.15 2. Fastställande av röstlängd Mikael stål Sebastian Andersson Malin… Läs mer

Årsmötesprotokoll 25/5-2013

Hej Pirater! Nu har Piratpartiet Karlstad haft sitt årsmöte och en ny styrelse är vald, här under finner ni protokoll samt en bifogad PDF. Sidan kommer framöver hållas uppdaterad! Piratpartiet Karlstad Årsmötesprotokoll     Mötets öppnande Jimmie Karlsson öppnade 16.15 Fastställande av röstlängd Jimmie Karlsson Damjan Tosic C Magnus Berglund Sebastian Andersson Oscar Norberg Coby Acinti Joanna Kozlowska (från kl 16.35 Frågan om ansvarsfrihet… ) Gabriel Eriksson (från kl 16.35 Frågan om ansvarsfrihet… ) Mötets behörighet Mötet beslöt att mötet var behörigt kallat. Val av… Läs mer

Ledningsmöte 2011-10-04

dog computer

Ledningsmöte 2011-10-04 Närvarande Partiledare – Anna Troberg Sekretariat – Anmäld frånvaro Kommunikation – Anmäld frånvaro Utbildning – Marit Deldén Lokal samordnare – Andreas Svensson IT – Ola Nyström Europaparlament – Anmäld frånvaro Adjungerad Ung Pirat – Frånvarande Sekreterare: Anna Troberg RAPPORTER Partiledare PL bloggar vidare och jobbar vidare med att undersöka möjligheterna att börja sända pod/webbradio/tv. Tanken är att vi ska börja experimentera med det i början av 2012. PL håller på att ta fram ett praktikantsystem. PL jobbar även vidare med att lyfta arbetet… Läs mer

Ledningsmöte 2011-09-06

dog computer

Ledningsmöte 2011-09-06 Närvarande Partiledare – Anna Troberg Sekretariat – Jan Lindgren Kommunikation – Frånvarande Utbildning – Frånvarande Lokal samordnare – Andreas Svensson IT – Ola Nyström Europaparlament – Anmäld frånvaro Adjungerad Ung Pirat – Frånvarande Sekreterare: Jan Lindgren RAPPORTER========= Partiledare Rapport: PL har legat i med bloggning och debattartiklar igen. Den här gången i ETC. PL har dessutom deltagit i flera radiodebatter och debatterat hos Publicistklubben. PL håller på att ta fram ett praktikantsystem. PL håller också på att undrsöker möjligheterna att börja sända pod/webbradio/tv…. Läs mer

Ledningsmöte 2011-08-16

dog computer

Ledningsmöte 2011-08-16 Närvarande Partiledare – Anna Troberg Sekretariat – Jan Lindgren Kommunikation – Frånvaro Utbildning – Frånvaro Lokal samordnare – Andreas Svensson IT – Anmäld frånvaro Europaparlament – Anmäld frånvaro Adjungerad Ung Pirat – Frånvarande Sekreterare: Anna Troberg RAPPORTER Partiledare PL har legat i och skrivit debattartiklar och bloggat en massa. PL har även sparkat igång lite debatt om principer och sakpolitik. Hjälper styrelsen att fundera kring framtagandet av nytt principprogram och sakpolitiskt dokument. Håller på att kontakta externa organisationer för att suga in så mycket… Läs mer