Internt debattinlägg: Förbjud plast i förbrukningsvaror

plast

[Detta är ett debattinlägg som diskuteras internt i Piratpartiet; det representerar inte nödvändigtvis partiets politik eller åsikter – redaktörens anmärkning.] Den 29 september var jag på Lomma strand med min familj. Och som det är när man har en 4-årig dotter så skall man bada fötterna fast det bara är 12 grader i vattnet. Efter det lilla kalla fotdoppet satte vi oss på stranden på en handuk och värmde oss. Då blev det dags för skattjakt och det sker ofta när vi är på en… Läs mer

Internt debattinlägg: Stoppa vargjakten och reglera vildsvinsjakten

Canis_lupus_laying

Sverige har fått tillsägelser från EU p.g.a. vargjakten, men dessa tillsägelser följs inte! Det existerar ett utbrett rovdjurshat bland många i landet. Centerpartiets ledare uttalade sig i sitt tal under Almedalen om hur folk på landsbygden fick sitt liv sämre p.g.a. att vargstammen skulle öka med 15% om året. Hon föreslog att man ska få börja jaga varg på samma sätt som man jagar björn och lo! Saken är den att lodjursstammen sedan 1991 är fridlyst i hela landet. Vi har en ytterst liten och… Läs mer

Miljöpolitik 3: ”Ekologisk” och ”biologisk mångfald”: ett varnande finger för vilseledande ord.

fikamedglass

Diskussionen om miljöfrågan kompliceras av att två till synes vetenskapliga ord används på ett sätt som inte bär vetenskapligt innehåll utan subjektiva åsikter. Åsikter som man i och för sig mycket väl kan dela. Men som inte bygger på vetenskap, utan på värderingar. ”ekologiskt” Det ena ordet är ”ekologiskt”. Det används numera som synonymt med ”kemikaliefritt och utan konstgödsel”. Men i biologin är ekologi läran om hur grundläggande fysiska och kemiska förutsättningar som jord och vatten påverkar väven av varelser som lever och är beroende… Läs mer

Miljöpolitik 2: Allvarliga miljöproblem och tänkbara åtgärder

fabrik stock xchng 912405_65453733 Carl-Fredrik Runqvist free notion

När Piratpartiet ska mejsla ut en miljöpolitik skulle en möjlig utgångspunkt kunna vara den kunskap och de analyser och förslag till åtgärder, som det råder konsensus om i forskarvärlden. Dvs som delas av huvuddelen av de forskare som från olika utgångspunkter ägnar sig åt en fråga. Sådan konsensus råder kring flera allvarliga miljöproblem: Miljögifter Somliga ämnen är inte bara är giftiga. De kan dessutom inte brytas ner om de hamnar i vatten och mark, och om de tas upp av växter och djur kan dessa… Läs mer

Miljöpolitik 1: Låt oss utgå från vetenskapligt konsensus

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den kanske besvärligaste frågan för Piratpartiet när vi ska bredda oss är miljön. Att döma av debatten på breddningsbloggen finns två diametralt motsatta strömningar i partiet när det gäller synen på miljö och resurshushållning. (a) En fundamentalt tillväxtoptimistisk strömning, som tror att mänskligt förnuft och teknik kan lösa de flesta problem. Som i sina mer extrema former argumenterar för att det bara är att köra på och låta ”miljönissarna” stå bredvid och gnälla. (b) En fundamentalt civilisationskritisk strömning, som är allvarligt oroad för att vi… Läs mer

Toriumreaktorer som energikälla för framtiden

0 Oskarshamns-kärnkraftverk313

Världen har länge suktat efter en energikälla som kan ersätta olja och fossila bränslen som energikälla. Miljöaktivister har länge argumenterat för vindkraft, vattenkraft och solkraft som primär ersättningskälla, men om man ska se till fakta om både vad som är mest miljövänligt och vad som är effektivast så hamnar både vindkraft och solkraft långt ner på listan. Det absolut mest effektiva ur miljö- och effektivitetsperspektivet är kärnkraft. Det jag vill att Piratpartiet gör är att de som Sveriges första politiska parti tar ställning i frågan… Läs mer

Kunskapssamhället

patent

Dagens patentsystem stjälper mer än det hjälper. Det har blivit storföretagens sätt att stoppa hot mot deras ekonomiska dominans. Många miljösatsningar blir inte av och sjuka människor får inte tillgång till medicin, särskilt i tredje världen. Vi vill gradvis avskaffa patentsystemet så att företag och uppfinnare fortfarande kan tjäna pengar, men utan att hämma utvecklingen. Vi vill skapa ett kunskapssamhälle där man inte behöver storföretagens tillstånd för att uppfinna eller vara innovativ. Patent är en juridisk konstruktion som ger innehavaren av patentet rättigheter gentemot alla… Läs mer

Patent

patent2

GAMMAL BORTTAGEN VERSION Vårt nuvarande patentsystem är ett föråldrat, statsunderstött system för att skapa kunskapsmonopol som fördyrar, försvårar och förhindrar innovation och spridning av ny kunskap inom många områden. Patent på gener och liv, såsom exempelvis patenterade utsäden, leder till orimliga kostnader i många utvecklingsländer med risk för ökad fattigdom och matbrist. Mjukvarupatent hämmar den tekniska utvecklingen inom IT-området, och utgör ett allvarligt hot mot Sveriges och Europas små och medelstora IT-företag. På läkemedelsområdet medför incitamenten i dagens patentsystem att mediciner och vacciner till flera… Läs mer

Vargjakt

varg

Vissa frågeställningar är ibland så stora och engagerande i samhället, att vi upplever det som viktigt att som ett led i tydlighet berätta även när vi inte tagit ställning, vilket är fallet för just denna sakpolitiska frågeställning. Detta innebär inte att vi aldrig kommer att ta ställning, utan det kan handla om att den återstår att bli föreslagen som sakfråga. Vårt politiska program växer via våra medlemsmöten, där motioner och propositioner presenteras för resterande medlemmar att ta beslut om huruvida Piratpartiet ska driva frågeställningen. Det… Läs mer

Energipolitik

0 vindkraftverk 500 1045052_34584615

Vi vill se till att Sverige alltid ska ha tillräcklig elproduktion för att klara elbehovet för våra kalla vintrar. Ett väl utbyggt elnät så att alla kan få den el de behöver. Samtidigt ska vi både på nationell och EU-nivå jobba för omställning till hållbar energiproduktion. På kort sikt ska fossila bränslen fasas ut under kontrollerade former och ersättas med andra energikällor för att garantera tillgången på den energi samhället behöver. På lång sikt ska vi verka för ett mer hållbart utnyttjande av energi och… Läs mer