Piratpartiet Landskrona: Extra årsmöte den 9/8-2014 – Protokoll

Dagordning till extra årsmöte för PP Landskrona 2014 9:e augusti.   Närvarande:       Michael Andersson     Robin Gustafsson (ej röstberättigad)     Martin Andersson          1) mötets öppnande:  15.41     2) mötets behörighet:  mötet anses vara giltigt.     3) val av mötets ordförande:  Michael Andersson     4) val av mötets sekreterare:  Michael Andersson     5) val av två personer att justera protokollet:  Robin Gustafsson & Martin Andersson     6) val av årets styrelse:          (a). Val av ordförande:   Mötet valde Michael Andersson till ordförande       (b)…. Läs mer

Piratpartiet Landskrona: Extra medlemsmöte den 18/3-2014 – Protokoll

smiley_busig

Dagordning: Mötets öppnande: 18.25   Fastställande av röstlängd: Röstlängden fastställdes Michael Andersson Magnus Kullberg Erik Lind Sebastian Karlsson   Mötets behörighet: Medlemsmötet fann att mötet var behörigen sammankallat.   Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare: Mötesordförande: Michael Andersson Mötessekreterare: Michael Andersson Justerare: Magnus Kullberg & Erik Lind   Godkännande av dagordningen: Mötet tar bort punkt 6, 9 ,10 ifrån dagordningen som skickats ut. (6) Revisionsberättelse för 2013 (9) Fastställande av verksamhetsplan 2014 (10) Fastställande av budget 2014 Medlemsmötet godkänner den nya dagordningen.   Fastställande… Läs mer

Protokoll Medlemsmötet 2014

viktig_info_lila

Medlemsmöte i Piratpartiet Stockholms Stad 2014-02-09 kl. 14.00 Götgatan 22, Stockholm 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande, Irena Cienkowska, öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Nils Agnesson föredrog röstlängden. För att inneha rösträtt så måste man enligt stadgarna ha varit medlem i minst två månader. De medlemmar som saknar rösträtt har dock rätt att närvara med yttrande- och yrkanderätt. Närvarande medlemmar med rösträtt: Nils Agnesson Irena Cienkowska Max Gnipping Johan Karlsson Linnéa Klar Mattias Lundbäck Gagarin Miljkovich Leo Rudberg Emelie Skoog Jenny… Läs mer

Piratpartiet Landskrona: Uppstartsmöte 16/2-2014 – Protokoll

smiley_glad

Närvarolista: Michael Andersson Martin Andersson Nicolai Leliévre Robin Gustafsson Christoffer Eldengrip David Boholm Timmy Larsson Dagordning för mötet: 1) Mötets öppnande: Christoffer Eldengrip öppnar mötet klockan 14.19. 2) Fastställande av röstlängd: Michael Andersson Martin Andersson Nicolai Leliévre 3) Godkännande av dagordning: Mötet lägger till punkten 4) Val av mötespresidie: (a). Mötesordförande: Mötet väljer Christoffer Eldengrip till mötets ordförande. (b). Mötessekreterare: Mötet väljer Michael Andersson mötets sekreterare (c). Två justerare: Mötet väljer Martin  Andersson & Nicolau Lelievre till justerare. 5) Beslut att bilda lokal förening: Föreningen… Läs mer

Uppstartsprotokoll PP Stockholms stad

futurama

Protokoll uppstartsmötet för PP Stockholms stad 2013-06-05 Närvarande och röstlängd: Nils Agnesson Irena Cienkowska Ola Andersson Gagarin Miljkovich Can Tegmen Max Gnipping 1. Mötets öppnande Nils Agnesson öppnar mötet klockan 20.19. 2. Fastställande av röstlängd Mötet fastställer röstlängden enligt listan över. 3. Godkännande av dagordning Mötet lägger till punkten 4. Val mötets ordförande Mötet väljer Nils Agnesson till mötets ordförande. 5. Val mötes sekreterare Mötet väljer Nils Agnesson mötets sekreterare 6. Val av justerare. Mötet väljer Gagarin Miljkovich och Can Tegmen till justerare. 7. Antagande… Läs mer

Uppstart av PP Uppsala

viktig_info_lila

Uppstartsprotokollet för Piratpartiet Uppsala Den 14 juni kl 19.00 Ung Pirats kansli på Vretgränd 18, 3 trappor. 1. Mötets öppnande Anders Andersson, vice kommunledare för Uppsala, öppnade mötet klockan 19.10. 2. Fastställande av röstlängd Mikael Holm Nils Agnesson Gustav Nipe Johan Lundmark, fram till och med 10. Anders Andersson Anna Troberg Henrik Brändén Ingor Loreson Lind Mårten Fjällström från och med punkt 4.c Mötet beslutade att anta ovanstående som röstlängd. 3. Godkännande av dagordning Mötet valde anta dagordningen med tilläggen 4. Val av Mötesfunktionärer och… Läs mer