Verksamhetsberättelse för Piratpartiet Stockholms stad år 2014

anonym

Denna verksamhetsberättelse är baserad på den verksamhetsplan som antogs på medlemsmötet våren 2014. Den är skriven av sekreterare Nils Agnesson men ej antagen som förslag av styrelsen till medlemsmötet 2015. Föreningen har som mål att minst 20 medlemmar skall hjälpa till att bemanna valstugorna vid EU-valet: Tillsammans med medlemmar från partiets ungdomsförbund och länsföreningen var vi uppskattningsvis 20 medlemmar som på ett eller annat sätt hjälpte till med valstugan i EU-valet. Föreningen har som mål att minst 40 medlemmar skall hjälpa till att bemanna valstugorna vid… Läs mer

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet Stockholms stad år 2014

anonym

Denna verksamhetsberättelse är baserad på den verksamhetsplan som antogs på medlemsmötet våren 2014. Den är skriven av sekreterare Nils Agnesson men ej antagen som förslag av styrelsen till medlemsmötet 2015. Föreningen har som mål att minst 20 medlemmar skall hjälpa till att bemanna valstugorna vid EU-valet: Tillsammans med medlemmar från partiets ungdomsförbund och länsföreningen var vi uppskattningsvis 20 medlemmar som på ett eller annat sätt hjälpte till med valstugan i EU-valet. Föreningen har som mål att minst 40 medlemmar skall hjälpa till att bemanna valstugorna vid… Läs mer

Motion till medlemsmötet/årsmötet Piratpartiet i Stockholms Stad inkommen 2015-03-22 01.36

megafon

Av olika skäl har aktiviteten i Piratpartiets organisationer i Stockholmsregionen varit relativt låg och splittrad sedan valen 2014. Under arbetsnamnet rebootgruppen samlades ett antal pirater från olika delar av regionen och olika åldrar för att söka öka och samordna aktiviteterna. Initiativ har tagits för att förbereda arbetsgrupper kring olika teman samt för att hitta personer som vill sitta i styrelserna. Ambitionen är att i detta skede samverka inom de berörda organisationerna för att få maximal effektivitet i uppbyggnaden av partiet. Som form är tänkt ett… Läs mer

Motion till medlemsmötet/årsmötet Piratpartiet i Stockholms Stad inkommen 2015-03-22 01.36

megafon

Av olika skäl har aktiviteten i Piratpartiets organisationer i Stockholmsregionen varit relativt låg och splittrad sedan valen 2014. Under arbetsnamnet rebootgruppen samlades ett antal pirater från olika delar av regionen och olika åldrar för att söka öka och samordna aktiviteterna. Initiativ har tagits för att förbereda arbetsgrupper kring olika teman samt för att hitta personer som vill sitta i styrelserna. Ambitionen är att i detta skede samverka inom de berörda organisationerna för att få maximal effektivitet i uppbyggnaden av partiet. Som form är tänkt ett… Läs mer

Dagordning för medlems/årsmöte 2015-03-29 kl 14.00

viktig_info_orange

På medlems/årsmötet behandlas endast följande ärenden: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets behörighet 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare 5. Godkännande av dagordningen 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år 7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år. 8. Revisionsberättelse för det föregående året 9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 10. Inkomna motioner 11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen 12. Val av årets styrelse: (a) Val av ordförande (b) Val av sekreterare (c) Val av… Läs mer

Dagordning för medlems/årsmöte 2015-03-29 kl 14.00

viktig_info_orange

På medlems/årsmötet behandlas endast följande ärenden: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets behörighet 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare 5. Godkännande av dagordningen 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år 7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år. 8. Revisionsberättelse för det föregående året 9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 10. Inkomna motioner 11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen 12. Val av årets styrelse: (a) Val av ordförande (b) Val av sekreterare (c) Val av… Läs mer

Kallelse till medlems/årsmöte för Piratpartiet i Stockholms Stad

viktig_info_lila

Årets medlems/årsmöte äger rum söndag 2015-03-29 kl 14.00 i föreningslokalen på Bengt Ekehjelmsgatan 1, på Söder. Som boende i Stockholms stad är du också medlem i PP Stockholms Län och är tillika också välkommen till Länets möte som börjar kl 11 på samma plats. Närmsta kollektivtrafik är Pendeltåg Södra Station eller Tunnelbana Mariatorget eller Medborgarplatsen. Karta finns på: http://goo.gl/aTalsW Om du behöver hjälp att hitta eller har några frågor ring/SMS:a 070-3091490 eller mailadress stockholmsstad@piratpartiet.se —- På årsmötet kommer vi bland annat att välja nya personer… Läs mer

Lokalföreningen Piratpartiet Östergötland är återstartad

Piratpartiets äldsta lokalförening, som bildades flera år innan föreningar formellt kunde knytas till Piratpartiet, har under senaste tiden varit vilande. Det betyder inte att det saknats verksamhet i länet, men den har främst skett i kommunföreningarna för Norrköping och Linköping. Nu är dock landstingsföreningen återstartad! Den femte mars hölls medlemsmöte (protokoll) och vi bestämde om såväl en ny styrelse, om landstingspolitik och om en lista till landstingsvalet. Förutom den politik Piratpartiet har centralt, med bäring på landstingen, kommer Piratpartiet Östergötland även att driva: Avgiftsfri kollektivtrafik… Läs mer

Norrbotten – Kallelse medlemsmöte den 20:e mars kl 17.00

PP Norrbottens ordinarie medlemsmöte kommer äga rum på Pizzeria Porsön kl 17.00 den 20:e mars 2014. Du kan även deltaga via IRC, på irc.piratpartiet.se och kanalen #piratpartiet.bd. 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets behörighet 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare 5. Godkännande av dagordningen 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år 7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år. 8. Revisionsberättelse för det föregående året 9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 10. Inkomna motioner 11. Årets verksamhetsplan och budget… Läs mer

Kallelse till extra medlemsmöte för Piratpartiet Östergötland 5/3 18:30

Alla medlemmar i Piratpartiet i Östergötland kallas härmed till extra medlemsmöte för Piratpartiet Östergötland. Nu är det valår och dags att väcka liv i Piratpartiet Östergötland! Hittills har den mesta verksamheten i Östergötland skett i kommunföreningarna för Norrköping och Linköping, men för att vi ska kunna ställa upp i landstingsvalet måste vi återuppväcka länsföreningen för Östergötland. Föreningen har varit vilande. För att återuppväcka föreningen kräver stadgarna att minst fem av Piratpartiets medlemmar i verksamhetsområdet kräver detta. Så har nu skett, och jag har fått mandat… Läs mer

Medlemsmöte i Piratpartiet Västra Götaland 22 februari kl 14:00‏

Kallelse till Piratpartiet Västra Götalands ordinarie medlemsmöte för 2014 Tid: Lördag 22 februari 2014 kl 14:00 Plats: Open End AB, Norra Ågatan 10, 416 64 Göteborg Att notera: Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan mötets början. Under samtliga val som genomförs under mötet gäller fri nominering. Styrelsens nomineringar i kallelsen är främst till för att det säkert ska finnas kandidater till de olika posterna. Om mötet beslutar att vi ska ta fram en lista till regionvalet under punkt 15 så kommer vi att behöva ha… Läs mer

Extra årsmöte för Piratstudenterna vid Linköpings universitet

373178970_07fd5a6351

Piratstudenterna i Linköping är en lokalavdelning inom Ung Pirat, Piratpartiets ungdomsförbund, som inriktar sig på studenter, forskare, och andra som känner sig hemma vid Linköpings universitet i Linköping och Norrköping. De har ingen egen hemsida ännu, så de lånar denna för sin kallelse. – Fredagen 2013-11-29 klockan 13:15 kommer Piratstudenterna i Linköping att hålla extra årsmöte för 2013-2014 då vi kompletterar några punkter som bordlades under det ordinarie årsmötet. Vi träffas i Colosseum i C-huset på Campus Valla (Universitetet). Självfallet går det bra att komma… Läs mer