Minnesanteckningar från ledningens möte 12 maj 2014

ledningen3

Mötet hölls elektroniskt. Deltagare voro Anna Troberg (partiledare), Marit Deldén (vice PL), Henrik Brändén (partisekreterare), Isabelle Danielsson (eventansvarig), Ola Nyström (IT-ansvarig), Nils Agnesson (ansvarig för kontakter med lokala föreningar), Torbjörn Wester samt adjungerade Jenny Stavaeus (ekonomiansvarig), Jan Lindgren (partistyrelsens sammankallande), Gustav Nipe (Ung Pirat) och Mikael Holm (Ung Pirat). Izzie rapporterade att man kommit överens med ägaren till restaurangen där vi ska ha valvaka i Globenkomplexet med en garantisumma. Till Pride har vi bråttom att hitta kontaktpersoner som kan vara på plats under hela Pride…. Läs mer

Minnesanteckningar ledningsmöte online 31/3 2014

ledningen1

Deltagare: Anna Troberg, Marit Deldén, Henrik Brändén, Ola Nyström, Isabelle Danielsson, Torbjörn Wester, Jan Lindgren (adjungerad styrelsens sammankallande), Jenny Stavaeus  (adjungerad ekonomiansvarig), Mikael Holm (adjungerad Ung Pirat). Tid: 19.00 – 20.30 Rapporterades och diskuterades: Anna Troberg berättade att hon gått in i opinionsbildnings-mode. Hon har pratat på Digikult i Göteborg förra veckan, vilket var en trevlig påminnelse om att arbetet vi gör spelar roll: där fanns  representanter för Kungliga Biblioteket, museer, och andra som pratade om allt de skulle göra när upphovsrätten blivit reformerad. Anna… Läs mer

Minnesanteckningar 2014-02-14, Ledningsmöte, elektronisk konferens

ledningen1

Närvarande: Anna Troberg, Marit Deldén, Henrik Brändén, Nils Agnesson, Ola Nyström, Isabelle Danielsson, Jenny Stavaeus (adjungerad ekonomiansvarig) och Jan Lindgren (adjungerad styrelsens sammankallande). Tid: 19.00 – 20.30 Diskuterades och rapporterades: Forumet är nästan färdigt (visserligen utan den toppmeny som är önskvärd) och launchas endera dagen. Det är naturligtvis tomt och avskalat innan diskussionen kommit igång, och vi i ledningen bör pytsa in lite gran innan dess. Moderatorer rekryteras från forumet, med en interimistisk moderering till det genomförts. (Rapporterade Anna.) Crowdfundinglösningen är nu fungerande, och kan… Läs mer

Minnesanteckningar 2014-01-11, AFK-möte ledningen

ledningen3

Närvarande: Anna Troberg (PL), Marit Deldén (vice PL), Henrik Brändén (partisekreterare), Nils  Agnesson (lokalverksamhetsansvarig), Ola Nyström (IT-ansvarig), Christian Engström (europaparlamentariker), Jenny Stavaeus (adjungerad, ekonomiansvarig), Torbjörn Wester (adjungerad, valanställd) och Jan Lindgren (adjungerad, styrelsens sammankallande, bara del av mötet). Tid och plats: Konferensrum, källaren Hotell Avalon, Vasagatan Stockholm. Kl 10-18. Innehåll: 1. Genomgång av de praktiska förutsättningarna och utmaningarna inför valet. Vilka roller var och en av oss har för hanterandet av dem. 2. Genomgång av hur ledningen kommer att arbeta fram till valet: Möte med… Läs mer

Protokoll ledningsmöte 2013-12-16

ledningen3

Närvaro: Anna Troberg Janne Lindgren Henrik Brändén Nils Agnesson Micke Holm, adjungerad Ola Nyström Leffe Deldén Izzie Danielsson Jenny Stavaeus, adjungerad Guide till uppstart för föreningar Nils har skrivit klart en guide för när man vill starta föreningar. Den kommer inom kort att läggas upp på partiets hemsida. Ta bort Andreas rättigheter De rättigheter Andreas Svensson hade när han satt i ledningen är bortplockade samt gammal information på hemsidan. Nystart för Wikin Wikin ska lanseras på nytt och det är på väg. Samordning av media… Läs mer

Protokoll ledningsmöte 2013-12-02

ledningen3

NÄRVARO Anna Troberg Henrik Brändén Ola Nyström Nils Agnesson Marit Deldén Mikael Holm, adjungerad Protokoll Protokollet från ledningsmötet 18 november är ännu inte upplagt. Anna Troberg skrev det. Guide till uppstart av föreningar Nils Agnesson ska uppdatera denna till nästa möte, och förhoppningsvis kunna lägga upp på wiki. Saker att fixa efter att Andreas har lämnat partiledningen Byte av välkomstmail och uppdatera ledningsmailen är kvar att fixa. Anna Troberg respektive Ola Nyström ska fixa. Nystard av wiki Ola Nyström tittar på att sätta upp wikin…. Läs mer

Minnesanteckningar partiledningsmöte AFK 18/10

dog computer

Deltog på mötet gjorde Anna Troberg, Henrik Brändén, Marit Deldén, Nils Agnesson, Ola Nyström, Christian Engström, Jenny Stavaeus (ajungerad) och Gustav Nipe (ständigt adjungerad, första delen av mötet). 1. Valbudget Henrik skissade förutsättningarna: Det löpande flödet donationer och guldpirat (runt 800 tkr) kommer med god marginal kunna täcka den normala typen av utgifter under 2014, även när de blir lite större än vanligt under ett valår (IT, partisekretariat, styrelsemöten, kurser, normalstort deltagande på events etc.) Vi har vidare samlat 800 tkr i ladorna (fonder och… Läs mer

Protokoll från ledningsmöte 2013-09-30

ledningen3

Närvarande Anna Troberg Henrik Brändén Ola Nyström Nils Agnesson Jan Lindgren Mikael Holm Gamla Valsedelsbokningssystemet Vad är statusen på det gamla systemet? Finns det mycket att göra för att det ska funka 2014? Jörgen väntar på licenser innan MLG kan rodda med det.   Ringa runt till föreningar/aktivister Hela skåne är klart i samband med att Nils har ringt runt i andra ärenden.   Grafisk profil på hemsidan Är ej genomfört. PL får skämmas.   Kommunledare Vem/vilka får plocka bort kommunledare på vilka grunder? I… Läs mer

Protokoll från ledningsmöte 2013-09-16

ledningen3

Närvarande Anna Troberg Henrik Brändén Ola Nyström Nils Agnesson Andreas Svensson Marit Deldén Samordningsmöte med EU-kontoren Samordningsmöten med våra två EU-kontor ska ske vi det öppna och fria protokollet SMTP. Bok & Bibliotek Allting fortgår som planerat. Test av mumle Partiledningen ska testa att köra ett möte över mumle, men Ola behöver först ”ta över” servern och Nils ska skriva en guide innan så kan ske. Policy för accesser Arbetet med att ta fram en policy om accesser till vårt medlemshanteringssystem fortgår. Marit är ansvarig…. Läs mer

Protokoll från ledningsmöte 2013-09-09

ledningen3

Närvarande: Henrik Bränden Jan Lindgren Isabelle Izzie Danielsson Ola Nyström Andreas Svensson Nils Agnesson Frånvarande: Anna Troberg Christian Engström Marit Deldén Mikael Holm Ekonomiskt Ansvarig En möjlig Ekonomiskt Ansvarig har träffats och vi ska gå vidare med personen. Styrelsemöte Styrelsen har haft styrelsemöte och antog flera sakpolitiska program och har lagt fram ett förslag till verksamhetsplan. Sexuella trakasserier Ledningen har gjort ett förslag till proposition om handlingsprogram om sextrakasserier, som skickades till styrelsen. Eftersom den kom sent togs den inte upp till formell behandling, men… Läs mer

Protokoll från ledningsmöte 2013-08-19

ledningen3

Närvarande: Anna Troberg Henrik Bränden Jan Lindgren Isabelle Izzie Danielsson Ola Nyström Andreas Svensson Nils Agnesson Frånvarande: Christian Engström Marit Deldén Mikael Holm Översyn budgetägare Ledningen behöver se till så att rätt personer äger rätt budget. Isabelle Danielsson ska ha Eventbudgeten. Se till att partistyrelsens budget är korrekt. Mumble Förslag om att testa Mumble för att ha ledningsmöte istället för skype tas upp på mötet. Av delar av ledningen upplevs inte mumble vara tillräckligt användarvänligt. Nils sätter ihop en guide och ledningen ska göra ett… Läs mer

Protokoll från ledningsmöte 2013-08-05

ledningen3

Närvarande: Anna Troberg Anna Troberg Henrik Brändén Marit Deldén Ola Nyström Andreas Svensson Jan Lindgren Isabelle Izzie Danielsson Mikael Holm Frånvarande: Christian Engström Nils Agnesson Event Ledningen har haft ett behov av någon som ansvarar för event och ser till att allting under eventen fungerar bra. Därför har PL utsett Isabelle Izzie Danielsson för att ta helhetsgrepp på de event som partiet deltar på. Forum – utveckling Anna och Egil har haft semester och har inte kunnat träffas för att pratas vid. Nu när semestrarna… Läs mer