Kallelse till höstmöte 14 oktober 2017 kl 09:00

Styrelsen kallar härmed till höstmöte för Piratpartiet. Nytt för detta möte är att det för första gången hållas fysiskt, i Uppsala, lördagen den 14 oktober kl 9:00 – 21:00. Anledningen till att vi valt att lägga höstmötet fysiskt är att ge samtliga medlemmar möjligheten att kunna träffa de personer som kandiderar till de förtroendeposter som ska […]

Kallelse till höstmöte 14 oktober 2017 kl 09:00

Styrelsen kallar härmed till höstmöte för Piratpartiet. Nytt för detta möte är att det för första gången hållas fysiskt, i Uppsala, lördagen den 14 oktober kl 9:00 – 21:00. Anledningen till att vi valt att lägga höstmötet fysiskt är att ge samtliga medlemmar möjligheten att kunna träffa de personer som kandiderar till de förtroendeposter som ska […]

Kallelse till medlemsmöte för Piratpartiet Skåne

Kallelse till medlemsmöte för Piratpartiet Skåne Tid 12:00 söndagen den 22:e mars Plats Winstrupsgatan 1, 22222, Lund Motioner och frågor skickas till skane(a)piratpartiet(punkt)se 3.1 Medlemsmöte är föreningens högsta beslutande organ, och ska hållas senast 31 mars. Styrelsen beslutar om tid och plats. 3.2 Styrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte via e-post till de medlemmar som har gett Piratpartiet sin adress. Kallelse ska ske minst två (2) veckor före mötet, och innehålla information om hur medlem kan väcka ett ärende att behandlas på mötet (motion)…. Läs mer

Kallelse till extra medlemsmöte för PP Uppsala län onsdagen 26/3 kl 20.00

Hej alla medlemmar i Piratpartiet Uppsala län. Eftersom det finns folk som vill ställa upp i landstingsvalet, och förutsättningen för att kunna ställa upp är att man fastställer en lista på ett extra medlemsmöte, och en sådan absolut senast (med utnyttjande av given dispens med yttersta marginal) måste fastställas kvällen 26/3, och det måste kallas minst två veckor i förväg till ett sådant, utnyttjar jag härmed min rätt som revisor till att kalla till ett  extra medlemsmöte med Piratpartiet i Uppsala län, att äga rum… Läs mer

Protokoll fört vid uppstartsmöte för Piratpartiet i Uppsala län den 21 januari 2014

Närvarande: Mikael Holm, Henrik Brändén, Malin Ahnberg, Johannes Åman Pohjola, Anders Andersson och Nicholas Miles.    § 1. Mötets öppnande Mikael öppnade mötet kl 20:16   § 2. Fastställande av röstlängd Mötet konstaterade att samtliga närvarande medlemmar i Piratpartiet har yttrande-, yrkande- och rösträtt.   § 3. Val av mötesfunktionärer Mötet beslutade att välja Mikael Holm till mötesordförande Henrik Brändén till mötessekreterare Malin Ahnberg och Anders Andersson till justerare   § 4. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar Mötet beslutade att… Läs mer

Vill du vara aktiv under valåret? Kom på medlemsmötet nu på söndag!

megafon

Hej Skånepirater, Som vi redan informerat om håller Piratpartiet Skåne medlemsmöte nu på söndag kl 14:00 på Winstrupsgatan 1 i Lund (ingång via gården). Det är ett utmärkt tillfälle att träffa nya och gamla pirater och uppdatera dig om vad som häner i piratpariet i Sverige och i EU. Det här är framför allt ett bra tillfälle att dyka upp om du funderat på att bli aktiv nu under valåret, och framför allt om du tänker dig som kandidat i kommun- eller regionval men även… Läs mer

Kallelse till Årsmöte/medlemsmöte i PP Skåne 12 januari

viktig_info_lila

Hej Alla piratpartister! Detta är en kallelse till medlemsmöte i Piratpartiet Skåne 2014. Mötet kommer att hållas söndagen 12 januari klockan 14:00 på winstrupgatan 1 i Lund (ingång via gården). Välkomna till Årsmötet! Med vänlig hälsning: Peter Johansson, Ordförande för Piratpartiet Skåne Dagordning för mötet: Mötets öppnande Fastställande av röstlängd Mötets behörighet Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Godkännande av dagordningen Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år. Revisionsberättelse för det föregående året Frågan om ansvarsfrihet för den avgående… Läs mer