Funktionärsinformation: Omstrukturering av lokal verksamhet

viktig_info_orange

Hej Funktionärer! Det händer mycket i partiledningen just nu. Vi kommer att lägga mer krut och tid på att ni ute i landet ska kunna bedriva verksamhet. Här presenteras därför viktig information som berör just dig som funktionär. Partiets högst beslutande organ, medlemsmötet, godkände under hösten 2011 att partiet skulle börja sköta sin verksamhet lokalt via föreningar, kommun- respektive landstingsföreningar. Detta kommer att innebära en hel del förändringar. Andreas Svensson, lokalsamordnare i partiledningen, kommer att fokusera på att hjälpa enskilda partiaktiva att starta upp en förening…. Läs mer