Kallelse till årsmöte för Piratpartiet Stockholms Län

viktig_info_lila

Det är dags för oss i PiratPartiet Stockholms län att ha årsmöte! Årsmötet kommer att hållas: Söndagen den 29/ 3, kl 11.00 på Bengt Ekehjelmsgatan 1. Närmsta kollektivtrafik är Pendeltåg Södra Station eller Tunnelbana Mariatorget eller Medborgarplatsen. Du kan ringa 0704013684 om du behöver få hjälp med att hitta. På årsmötet kommer vi bland annat att välja nya personer till poster i styrelsen, gå igenom styrelsens verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ekonomi. Vill du nominera någon till nya styrelsen så går det bra att skicka personens namn… Läs mer

Piratfika och årsmötesprat på fredag

På fredag samlas vi med lite te och kaffe och diskuterar vad vi vill göra framöver!  Om två veckor är det dags för årsmöte, så nu passar vi på att diskutera vad vi kan göra och vad vi ska tänka på under året som kommer. Vi träffas på Rydsvägen 268 klockan 19:00 den 6 februari och håller […]

Kallelse uppstartsmöte Piratpartiet Skinnskatteberg

viktig_info_lila

Plats: Kafe Kalle på Spången, Västerås Tid: klockan 19.00 den 25 mars 2014 Dagordning för det konstituerande mötet 1) Mötets öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Godkännande av dagordning 4) Val av mötespresidie: a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Två justerare 5) Beslut att bilda lokal förening 6) Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar 7) Inval av externa medlemmar 8) Val av styrelse: a. Val av ordförande b. Val av sekreterare c. Val av kassör d. Fastställande av antal övriga ledamöter till… Läs mer

Handlingar till PP Linköpings årsmöte

2013-11-25 10.07.13

Som sagt tidigare har Piratpartiet Linköping årsmöte imorgon, på söndag den 9 februari klockan 12:00. Vi kommer att vara på Norra Oskarsgatan 19 (karta), men för de som inte hittar träffas vi utanför stora ingången till resecentrum klockan 11:45. Nu är alla handlingar klara, så här kommer då verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, och revisionsberättelse, samt förslaget till kommunprogram som vi kommer rösta om imorgon. Utöver det kommer vi att diskutera och besluta om verksamhetsplan, budget, ny styrelse, kommunlista, och en del annat. Det blir kul! Mvh, Anton… Läs mer

Protokoll för extra årsmöte 2013-12-14 – Piratpartiet Västra Götaland

Piratpartiet Västra Götaland Extra årsmöte 2013-12-14 Närvarande: Nicolas Sahlqvist Jacob Hallén Egil Möller Adam Eltér Deeqo Hussein Mikael Iresten §1. Mötets öppnande Jacob Hallén förklarade mötet öppnat kl 16.45. §2. Fastställande av röstlängd Mötet beslutade att fastställa röstlängden till sex (6) röstberättigade medlemmar §3. Mötets behörighet Mötet utlystes den 30:e november via mail. Mötet beslutade att mötet var behörigt utlyst §4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Nominerade: Jacob Hallén, mötesordförande. Mikael Iresten, mötessekreterare. Deeqo Hussein, justerare. Nicolas Sahlqvist, justerare. Mötet beslutade att… Läs mer

Ändrad plats för Linköpings årsmöte på söndag

2014-01-13 19.33.16

Som vi skrev tidigare kommer Piratpartiet Linköping att ha årsmöte nu på söndag, den 9 februari klockan 12:00, och du är väldigt välkommen! Vi har nu fått lov att använda en central konferenslokal vid gångavstånd från resecentrum, på Norra Oskarsgatan 19 (karta). För de som inte har lust att leta kommer vi att träffas utanför stora ingången till resecentrum klockan 11:45! Självklart kommer vi att bjuda på gott om fika samt ha allmänt trevligt tillsammans. Dagordning Mötets öppnande Fastställande av röstlängd Mötets behörighet Val av… Läs mer

Medlemsmöte i Piratpartiet Västra Götaland 22 februari kl 14:00‏

Kallelse till Piratpartiet Västra Götalands ordinarie medlemsmöte för 2014 Tid: Lördag 22 februari 2014 kl 14:00 Plats: Open End AB, Norra Ågatan 10, 416 64 Göteborg Att notera: Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan mötets början. Under samtliga val som genomförs under mötet gäller fri nominering. Styrelsens nomineringar i kallelsen är främst till för att det säkert ska finnas kandidater till de olika posterna. Om mötet beslutar att vi ska ta fram en lista till regionvalet under punkt 15 så kommer vi att behöva ha… Läs mer

Kallelse till Årsmöte/medlemsmöte i PP Skåne 12 januari

viktig_info_lila

Hej Alla piratpartister! Detta är en kallelse till medlemsmöte i Piratpartiet Skåne 2014. Mötet kommer att hållas söndagen 12 januari klockan 14:00 på winstrupgatan 1 i Lund (ingång via gården). Välkomna till Årsmötet! Med vänlig hälsning: Peter Johansson, Ordförande för Piratpartiet Skåne Dagordning för mötet: Mötets öppnande Fastställande av röstlängd Mötets behörighet Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Godkännande av dagordningen Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år. Revisionsberättelse för det föregående året Frågan om ansvarsfrihet för den avgående… Läs mer

Extra årsmöte för Piratstudenterna vid Linköpings universitet

373178970_07fd5a6351

Piratstudenterna i Linköping är en lokalavdelning inom Ung Pirat, Piratpartiets ungdomsförbund, som inriktar sig på studenter, forskare, och andra som känner sig hemma vid Linköpings universitet i Linköping och Norrköping. De har ingen egen hemsida ännu, så de lånar denna för sin kallelse. – Fredagen 2013-11-29 klockan 13:15 kommer Piratstudenterna i Linköping att hålla extra årsmöte för 2013-2014 då vi kompletterar några punkter som bordlades under det ordinarie årsmötet. Vi träffas i Colosseum i C-huset på Campus Valla (Universitetet). Självfallet går det bra att komma… Läs mer

PP Linköpings årsmötesprotokoll 2013

2013-01-10 20.48.56 small

1. Mötets öppnande Mötet öppnas av ordförande Anton Nordenfur 19:07. 2. Fastställande av röstlängd Anton Nordenfur Tobias Jernér Johannes Öhlin Anders Brodin Pontus Lindblom 3. Mötets behörighet Mötet finner sig självt behörigt. 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Mötet väljer Anton Nordenfur till mötesordförande. Mötet väljer Johannes Öhlin till mötessekreterare. Mötet väljer Anders Brodin och Pontus Lindblom till justerare. 5. Godkännande av dagordningen Mötet godkänner dagordningen. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år “Under 2012 grundades Piratpartiet Linköping vid ett uppstartsmöte i juni…. Läs mer