Inledning

Piratpartiet tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap växer, mår bättre och tillsammans skapar ett roligare och mänskligare samhälle för alla att leva i.

Vi ser att den moderna informationstekniken öppnar nya möjligheter för människor att själva ta makten över sina liv och vara med och påverka samhällsutvecklingen. Vi ser hur ett friare informationsflöde gör att både tankar, kulturellt skapande och ekonomin kan växa.

För att dessa möjligheter ska infrias, och vi ska slippa snärjas in i alltmer kontroll och övervakning, krävs dock två grundläggande attityd­förändringar från de makthavandes sida:

Staten måste börja lita på sina medborgare, visa dem större respekt och ge dem mer frihet.
Människor som möts med misstanke kommer att svara med misstanke. Människor som möts med förtroende svarar med förtroende.
Människor som möts med hårdhet svarar med hårdhet. Människor som möts med medmänsklighet svarar med medmänsklighet.
Människor som behandlas som potentiella brottslingar riskerar att bli det. Människor som ges frihet och ansvar tar ansvar för sin frihet.

Samhället måste bruka och inte missbruka de fantastiska verktyg som vi fått till vår hjälp.
Rätten till fri kommunikation och ett privatliv är inte ett hot, det är en förutsättning för att både människor och demokratin ska frodas.
Fri kunskap är inte ett hot, det är en förutsättning för innovation och framsteg.
Delad kultur ska inte vara ett brott, det är bland det finaste man kan ge både kulturen och sina medmänniskor.