Några noteringar från processen att ta fram sakpolitiska program

Revision av program efter höstmötet 2013, och sammanläggning av dessa till partiprogram.

Har resulterat i det partiprogram som redovisas på hemsidan från mars 2014. Underlaget till det styrelsemöte som beslutade om sammanläggning och revision finns här.

Successivt antagande av och revision av sakpolitiska program fram till september 2013

Resulterade i en uppsättning sakpolitiska program som lades ut på nätet som pdf-er av programmens manus: Frihet och mångfald:

Odla och vårda människan

Innovation och framsteg

Stat och samarbete

Dokumentation av vilka ställningstaganden sakpolitiska program byggde på

Under arbetet med att ta fram sakpolitiska program anges löpande i texten vilka medlemsmötesbeslut olika formuleringar grundar sig på. Dessa tas sedan bort efter det styrelsen fastställt ett program, så att programmet ska bli läsbart och trevligt även för den som inte njuter av att grotta ner sig i detaljerna kring vilken täckning olika formuleringar har i medlemsmötes beslut. För den som vill se sådana hänvisningar finns de ursprungliga programmen (som antogs tom sept 2013) med hänvisningar här:
Information ska vara fri
Hejda övervakningshysterin
Rätten att vara olika
En modern immaterialrätt
En fri kultur för alla
Bibliotek är fantastiska
En skola för framtiden
Kvalitet och integritet i vården
Arbete och social välfärd
En politik för innovation och utveckling
En modern och öppen ekonomi
En hållbar miljö och energiförsörjning
Rättssäkerhet och human kriminalvård
Ett stärkt folkstyre
Utrikespolitik och försvar
Ett demokratiskt EU för integritet och fri information