5. En fri kultur för alla

Kultur är inte bara trevligt och roligt. Den hjälper oss att se på oss själva och omgivningen på nya sätt, och den kan öppna våra ögon för nya världar. Kultur stimulerar hjärnan, och kan därigenom stärka både inlärningsförmåga och fysisk hälsa. Kultur har därför stor betydelse både för individens välbefinnande och utveckling, och för ett mångsidigt demokratiskt samtal.  Det är därför viktigt att samhället för en politik som ger så många människor som möjligt chansen att uppleva kultur – både som deltagare och åskådare.

Den moderna informationstekniken har öppnat fantastiska nya möjligheter för detta. Plötsligt finns hela världens utbud av musik och film bara några knapptryckningar bort – så länge inte upphovsrättsindustrin häxjakt lyckas skrämma bort kulturdelningen. Finns bara den politiska viljan kan alla offentligt stödda teaterföreställningar och musikframträdanden finnas fria för alla att titta och lyssna på via internet.  Kan biblioteken stå emot förlagens ohemula krav kan hela världens litteratur lånas hem via bibliotekens hemsida till ens dator eller läsplatta.

5.1 Kulturell infrastruktur

En onlineupplevelse är dock aldrig riktigt samma sak som att sitta i salongen på en teaterpjäs eller konsert. Och kultur måste  naturligtvis skapas, inte bara förmedlas och delas. Därför räcker det inte med att befria nätet och släppa kulturdelning fri. Samhället måste också garantera en väl fungerande kulturell infrastruktur, som gör kultur tillgänglig för så många som möjligt även bortanför tangentbordet, och garanterar en fortsatt produktion av nya verk och uppsättningar som kan spelas in, delas och remixas.

Nationella institutioner som får långsiktigt statligt stöd (t ex statliga museer och Dramaten) ska därför aktivt arbeta för att göra sitt arbete nationellt tillgängligt, till exempel genom turnerande utställningar, digitalisering eller samarbeten med lokala aktörer. De ska också aktivt arbeta med att stimulera och lyfta nytt kulturskapande och för att inkorporera deltagarkultur i sin verksamhet.

Samhället bör dessutom ge stöd till lokala museer, bibliotek, teatrar och konsertlokaler samt lokala kulturevenemang, tex musikfestivaler och lan-parties. Utställningsplatser bör öppnas, där konstnärer får chansen att placera ut konstobjekt för allmän beskådan.

5.2 Kultur för alla

Det är viktigt att utbudet av kultur inte bara vänder sig till dem som har vana och förmåga att själva besöka teatrar, museer och utställningar. Kultur måste också komma in i bland annat förskola, skola, arbetsliv, vård och äldreomsorg. Inte minst är det viktigt att kultur når ut till sjuka, äldre och funktionshindrade, eftersom kultur stärker, läker och stimulerar sinnenas förmåga att uppfatta och hjärnans att tänka.

Genom att digitalisera kultur får fler möjlighet att ta del av den. Vi vill därför att såväl muséer som public service digitaliserar sin arkiv och gör dem tillgängliga för alla. De stora statliga kulturinstitutionerna ska spela in sina uppsättningar, och släppa dem fria över nätet. Andra kulturarrangemang som tar emot offentligt stöd ska vara tillåtna för allmänhet och bidragsgivare att spela in och lägga ut.

Möjligheten att dela kultur via internet har gjort det möjligt för människor att ta del av ett enormt mycket rikare och mer mångfacetterat kulturutbud än tidigare. Vi kräver en omedelbar avkriminalisering av kulturdelning för icke-kommersiellt bruk och ett förbud mot tekniska arrangemang som ska hindra kunder att ta lagliga kopior av digitala produkter (sk DRM).

5.3 Skapa

Kultur är inte bara att njuta av andras skapande, utan också att skapa själv. Därför är det viktigt att satsa på att ge barn och unga möjlighet att själva utföra och skapa kultur. Exempelvis bör kommuner ha ”kommunala kulturskolor”, där barn och ungdomar får möjlighet att förkovra sig i olika sorters kultur.

En fantastisk effekt av den digitala revolutionen är att de skarpa gränser tryckpressar och grammofonteknik skapade mellan kulturskapare och kulturkonsumenter håller på att suddas ut. Att spela in och mixa film och musik är lättare än någonsin. Och precis som alla konstnärer tidigare i historien tycker dagens skapare om att citera, parafrasera och utveckla sådant tidigare skapare presterat.  Tyvärr sätter dagens stela upphovsrättsregler många käppar i hjulet för sådan nyfiken vidareutveckling och remixning.

Vi kräver därför att upphovsrätten reformeras så att citat, remixning och parodier tillåts för film, musik och bild på samma sätt som det idag tillåts för text. Offentligt finansierad kultur som läggs ut på nätet ska ha licenser som tillåter remixning och fortsatt förädling.

Samhället bör stödja och uppmuntra de kulturskapare som är nyfikna på och vill undersöka de möjligheter de nya teknikerna öppnar för att skapa och sprida kultur.

5.4 Breddat kulturbegrepp

Gamla föreställningar och slentrian ska inte begränsa vad som betraktas som kultur. Seriealbumens intåg i kultursidornas finrum visar att kulturens uttrycksformer alltid utvecklas och förändras, och det är lätt att idag se hur många spännande uttrycksformer ringaktas.

Vi vill därför se en breddning av kulturbegreppet, så att yttringar som graffiti, gaming och rollspel ges samma förutsättningar och möjligheter till stöd som mer traditionella kulturformer. Kommuner bör skapa graffitiskolor och anvisa lagliga väggar och plank för graffitikonst.

5.5 Biblioteken har en nyckelroll

I en värld där allt mer information finns allt mer tillgänglig blir bibliotekariernas specialkompetens allt viktigare: att guida genom informationsflödet. När bokhandlare trängs ut och skär ner sortimentet blir biblioteken kvar som den plats där man kan vandra kring och bläddra i fysiska böcker. Den nya tekniken ger därmed biblioteken en allt viktigare roll i kulturlivet.

Bibliotekens grundidé är kulturdelning, att litteratur och kultur hela tiden ska finnas tillgängligt för alla. De har gång på gång fått kämpa mot en upphovsrättsindustri som inbillat sig att möjligheten att läsa gratis skulle minska deras försäljning. De för den kampen idag, och de har Piratpartiets fulla stöd i sin kamp för att få utnyttja det elektroniska mediets möjligheter och låna ut e-böcker fritt.

Alla människor ska ha tillgång till ett väl fungerande bibliotek och det ska finnas bemannade skolbibliotek i varje skola.  Biblioteken ska erbjuda kontaktytor mellan besökare och kulturskapare, och utnyttja moderna digitala tekniker för att låta de besökare som så önskar få kontakt med likasinnade med hjälp av lånehistorik.

Ett nationellt digitalt bibliotek bör skapas, som ska digitalisera så mycket som möjligt av vårt kulturarv, och tillhandahålla detta över internet.