Partiprogram

Här kan du surfa in i eller ladda ner Piratpartiets partiprogram.

Det är sammansatt av ett principprogram, och ett antal sakpolitiska program.

Principprogrammet antogs av vårmötet 2012.

De sakpolitiska programmen bygger på ställningstaganden antagna av medlemsmöten, och programmen har successivt tagits fram och fastställts av styrelsen under 2012 och 2013.

“Frihet och mångfald”

Inledning
1. Principprogram – Vår världsbild och våra grundsatser
2. Integritet – Ett samhälle fritt från massövervakning
3. Informationsfrihet – Information ska vara fri
4. Mångfald – Rätten att vara olika

“Odla och vårda människan”

5. Kultur – En fri kultur för alla
6. Bibliotek – Bibliotek är fantastiska!
7. Skola – En skola för framtiden
8. Vård och Omsorg – Kvalitet och integritet i vården
9. Jobb – Arbete och social trygghet

“Innovation och framsteg

10. Innovationer – En politik för innovation och utveckling
11. Patent, upphovsrätt mm – Moderniserad immaterialrätt
12. Ekonomi – En öppen ekonomi
13. Miljö och energi – Hållbar miljö och energiförsörjning

“Stat och samarbete

14. Rättspolitik – Rättssäkerhet och human kriminalvård
15. Författning – Ett stärkt folkstyre
16. Utrikespolitik och försvar
17. EU-politik: Ett demokratiskt EU för integritet och fri information

Ladda ner hela partiprogrammet som pdf
Utskriftvänlig version på 28 A4-sidor

Samtliga sakpolitiska beslut

För att se vad partiet anser i frågor som inte täcks av de program som hittills tagits fram, och vilka åsikter vi tagit som varit lite för detaljerade för att tas med i programmen, kan man titta i denna sammanställning, som är uppdaterad efter höstmötet 2013. Listan som kalkylblad (ods).

Några noteringar och dokumenteringar av processen att omvandla medlemsmötets ställningstaganden till sakpolitiska program finns här.

Kommun- och landstingspolitiska sammanställningar

En del av de ställningstaganden medlemsmötet gjort har bäring på kommun- och landstingspolitik. Som en hjälp för lokala föreningar som utarbetar egna kommunal-och landstingspolitiska program har partiledningen ställt samman listor med sådana ställningstaganden, ibland justerade efter det lokalpolitiska sammanhanget. Dessa kan användas som underlag, men är inte bindande för det lokala programarbetet.

(Dessa är grundade på beslut tagna tom vårmötet 2013)

Denna sida senast uppdaterad av Henrik Brändén 2014-03-14