Partiets uppbyggnad

I Piratpartiet är alla medlemmar välkomna att delta på de elektroniska medlemsmöten som hålls två gånger per år.  Där antas grunderna för partiets politik. Där väljs partiets styrelse. Där fastställs verksamhetsplan. Och där fattas andra beslut om vad partiet ska göra, och hur. 

Partiets styrelse är högsta beslutande organ mellan medlemsmötena, och ska stå för strategiskt ledarskap. Den ska träffas minst sex gånger per år.

För det dagliga arbetet svarar sedan partiledningen. I spetsen för denna står partiledaren, som utses av styrelsen. Denna utser sedan de övriga personer som utför olika arbetsuppgifter i ledningen.

Vid sidan om styrelsen och ledningen finns några viktiga organ som arbetar helt självständigt från dessa: Mötespresidiet organiserar och leder medlemsmötena. Valberedningen förbereder de val som ska hållas till olika poster i partiet. Revisorerna granskar styrelsen arbete och förvaltning av partiet.

Runt om i landet växer nu lokala partiföreningar fram. På ställen där lokala föreningar inte finns kan man hitta kontaktperson(er) för partiet, och/eller anmäla att man själv vill vara kontaktperson.