Om tjeckiska piraternas framgångar

En artikel i klassiska brittiska The Spectator ( the oldest weekly magazine in the world) uppmärksammar våra tjeckiska kollegor. https://www.spectator.co.uk/article/the-remarkable-rise-of-the-czech-pirate-party  

ePrivacy-förordningen närmar sig trilogförhandlingar

ePrivacy-förordningen har legat på bordet sedan 2017 i väntan på att EU:s medlemsländer kunnat komma överens om en gemensam position. ePrivacy-förordningen utgör grunden för vårt framtida privatliv. Cookie-väggar kan försvinna när digital profilering förbjudits. Email kan få samma skydd som analoga brev. Smarta hem kan förbjudas från att övervaka husets invånare. Detta och mycket annat står på spel i förhandlingarna om ePrivacy-förordningen, där övervakningsindustrin och kontrollivriga stater motarbetar Piratpartiet.

ePrivacy-förordningen närmar sig trilogförhandlingar

ePrivacy-förordningen har legat på bordet sedan 2017 i väntan på att EU:s medlemsländer kunnat komma överens om en gemensam position. ePrivacy-förordningen utgör grunden för vårt framtida privatliv. Cookie-väggar kan försvinna när digital profilering förbjudits. Email kan få samma skydd som analoga brev. Smarta hem kan förbjudas från att övervaka husets invånare. Detta och mycket annat står på spel i förhandlingarna om ePrivacy-förordningen, där övervakningsindustrin och kontrollivriga stater motarbetar Piratpartiet.

Vi saknar viktig bakgrundsinformation gällande förslaget om övervakning av privat kommunikation

Förslaget om att övervaka och granska alla medborgares privata kommunikation i syfte att upptäcka barnpornografi och grooming bygger på bristfällig information. Inte bara har lagstiftarna hetsat om att föregå utredningar från t.ex. EU-parlamentets utredningstjänst, utan vi saknar också grundläggande information för att avgöra förslagets eventuella nödvändighet.

Vi saknar viktig bakgrundsinformation gällande förslaget om övervakning av privat kommunikation

Förslaget om att övervaka och granska alla medborgares privata kommunikation i syfte att upptäcka barnpornografi och grooming bygger på bristfällig information. Inte bara har lagstiftarna hetsat om att föregå utredningar från t.ex. EU-parlamentets utredningstjänst, utan vi saknar också grundläggande information för att avgöra förslagets eventuella nödvändighet.

Ekonomisk berättelse för år 2019 – Piratpartiet Stockholm Län

Resultaträkning Inkomster Donationer                                                       1 000 Summa inkomster                                             1 000 Utgifter Bankkonto avgift                                                1 003 Bidrag till PP Stockholm stad för EU valet          5 000 Summa utgifter6 003 Årets resultat                                                   1 000 – 6 003 −5… Läs mer

Ekonomisk berättelse för år 2020 – Piratpartiet Stockholm Län

Resultaträkning Inkomster Donationer                                                     2 300,00 Summa inkomster                                        2 300,00 Utgifter Bankkonto                                                   1 200,00 Summa utgifter                                         1 200,00 Årets resultat                       2 300 – 1 200 +1 100,00… Läs mer

Ekonomisk berättelse för år 2019 – Piratpartiet Stockholm Stad

Piratpartiet Stockholm Stad Resultaträkning Inkomster Donationer                           2 000 Bidrag från länet                  5 000 Summa inkomster               7 000   Summa utgifter                      8 630,31   Summa utgifter                            8 630,31 Årets resultat              7 000 – 8 630,31 −1 630,31 Balansräkning Behållning från år 2018          … Läs mer

Ekonomisk berättelse för år 2020 – Piratpartiet Stockholm Stad

Piratpartiet Stockholm Stad ResultaträkningInkomster Donationer                               3 200,00 Summa inkomster                3 200,00 Utgifter Bankkonto                        1 581,50 Summa utgifter                 1 581,50 Årets resultat     3 200 – 1 581,50 +1 618,50 Balansräkning Behållning från år 2019        3 441,50 Bankkonto 2020-12-31            5 060,00 Eget kapital                                 5 060,00

Fyra problem med förslaget om automatisk granskning av privat kommunikation

I EU förhandlas om ett lagförslag där digitala kommunikationstjänster ska övervaka alla privata meddelanden och med hjälp av automatiska filter avgöra ifall de innehåller barnpornografi eller grooming. Förslaget hotar vår rätt till att kommunicera privat, utan att någon annan än avsedd mottagare läser våra meddelanden. Förslaget hotar rätten att kryptera vår kommunikation. Det är två stora problem med förslaget. I detta inlägg lyfter vi fyra till problem.

Fyra problem med förslaget om automatisk granskning av privat kommunikation

I EU förhandlas om ett lagförslag där digitala kommunikationstjänster ska övervaka alla privata meddelanden och med hjälp av automatiska filter avgöra ifall de innehåller barnpornografi eller grooming. Förslaget hotar vår rätt till att kommunicera privat, utan att någon annan än avsedd mottagare läser våra meddelanden. Förslaget hotar rätten att kryptera vår kommunikation. Det är två stora problem med förslaget. I detta inlägg lyfter vi fyra till problem.