Svenska EU-parlamentariker hetsar om ny övervakningslag

Under hösten 2020 lade EU-kommissionen fram ett förslag till ny lagstiftning gällande privat kommunikation via t.ex. email eller chatt. Deras förslag är att göra ett undantag i sekretessreglerna, så att kommunikationsmellanhänder tillåts att övervaka och analysera meddelanden i jakt på sexualbrott riktade mot barn. Kommissionens plan är att komplettera detta förslag med en tvingande lag till sommaren 2021, så att alla meddelandetjänster måste läsa och filtrera alla privata meddelanden – ett effektivt förbud mot fungerande kryptering.

DSA: Juridiskt ansvar för uppladdningar riskerar att leda till censur

Efter två katastrofala nätlagstiftningar de senaste åren – först upphovsrättsdirektivet och sedan TERREG – verkar EU-kommissionen i sitt förslag till Digital Services Act (DSA) ha insett vikten av att skydda yttrandefriheten på nätet. Trots detta kan DSA leda till grova praktiska konsekvenser för våra möjligheter att yttra oss på nätet.

DSA: Juridiskt ansvar för uppladdningar riskerar att leda till censur

Efter två katastrofala nätlagstiftningar de senaste åren – först upphovsrättsdirektivet och sedan TERREG – verkar EU-kommissionen i sitt förslag till Digital Services Act (DSA) ha insett vikten av att skydda yttrandefriheten på nätet. Trots detta kan DSA leda till grova praktiska konsekvenser för våra möjligheter att yttra oss på nätet.

Dagordning för medlemsmöte i Piratpartiet Stockhoms län lördagen 6. mars 2021 med början kl 14, online.

Dagordning för medlemsmöte i Piratpartiet Stockhoms län lördagen 6. mars 2021 med början kl 14, online. Mötets öppnande Fastställande av röstlängd Mötets behörighet Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Godkännande av dagordningen Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år. Revisionsberättelse för det föregående året Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Inkomna motioner (Alla medlemmar kan lämna förslag till beslut, innehållande texten “att pp länet ska ……….”) Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen Val av årets… Läs mer

Verksamhetsberättelse Piratpartiet Stockholms Stad 2020

Piratpartiet Stockholms Stad har under året inte haft någon separat verksamhet, utan ingått i en gemensam verksamhet med Piratpartiet Stockholms Län i Nätverket Piratpartiet Stockholmsregionen. Formella beslut för verksamheten har tagits i Piratpartiet Stockholms Läns styrelse, med samma styrelsesammansättning. Verksamheten i Staden har närmast legat nere. Stadens styrelse skulle mest vara en formalitet. Formella möten och poster i Piratpartiet Stockholms Stad PP Stockholms Stads Medlemsmöte hölls lördagen 8. februari 2020, i anslutning till PP Länets möte. På mötet valdes en styrelse bestående av: Mats Philipson,… Läs mer

Verksamhetsberättelse Piratpartiet Stockholms Län 2020

Under år 2020 arbetade vi som Nätverket PP Stockholmsregionen med PP Stockholms Stad, med i stort sett samma styrelseuppsättning. I resten av länet var verksamheten låg. Medlemsmöte hölls hölls lördagen 8 februari 2020. Styrelsen har haft tre möten under året, vanligen på första tisdagen i månaden.   Formella möten och poster i Piratpartiet Stockholms Län PP Länets Medlemsmöte hölls lördagen 8 februari 2020. På mötet valdes en styrelse bestående av: Mats Philipson, ordförande Suzanne Carlborn, sekreterare (avgick 9. December 2020) Gagarin Miljkovic, kassör Anders Erkéus… Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2021 för Piratpartiet Stockholms Län och Piratpartiet Stockholms Stad

Piratsamarbete Vi söker samla medlemmarna i Piratpartiets och Ung Pirats organisationer i länet i informella Nätverket Piratpartiet Stockholmsregionen, för att organisera verksamheten. Detta ska vi åstadkomma genom: * Bjuda intresserade medlemmar på styrelsemöten och övriga aktiviteter * Samarbeta med Ung Pirat   Vi kommunicerar kontinuerligt via nätet, använder piratchatten Mattermost, och använder därtill mail (fixa maillista för aktiva att ansluta sig till eller hoppa av). Vi övergår till att använda pirate-docs för dokumenthantering.   Försöker få med fler i verksamheten av våra medlemmar via aktivt… Läs mer

Avsnitt 20 – Nätjättarnas Monopol

Har Google och Apple monopolställning genom sin kontroll över Google Play respektive App Store? Är det ett problem i så fall? På vilka sätt? Vad kan vi göra åt situationen?

Avsnitt 20 – App Store Monopol

Deltagare: Mattias Rubenson, partisekreterare för Piratpartiet, Mattias Bjärnemalm (Mab), pirat och sakkunnig i EU-parlamentet, och Mattias Lundbäck, f.d. ekonomisk-politisk talesperson för Piratpartiet Ämne: Nätjättarnas monopol Har Google och Apple monopolställning genom sin kontroll över Google Play respektive App Store? Är det ett problem i så fall? På vilka sätt? Vad kan vi göra åt situationen? […]

Biden fortsätter söka utvisning av Assange

Biden-administrationen har gått ut med att man tänker fortsätta åtalet mot Assange och överklaga domen i första instans, trots farorna detta innebär för pressfriheten. Inte bara i USA, utan indirekt i hela världen – Assange är inte amerikansk medborgare och har inte varit i USA när han publicerat amerikanska hemligheter.