Europaportalen – Christian Engström: ”Krävs bättre ordning och reda i Europaparlamentet”

PP03

Christian Engström skriver på Europaportalen om den brist på insyn och transparens som färgar det dagliga arbetet i Europaparlamentet: ”Medborgarna måste få bättre insyn i vad deras valda representanter gör. Väljare och media skall på ett meningsfullt sätt kunna granska och ställa politikens makthavare till svars. Det är en förutsättning för att människor över huvud taget skall kunna fatta genomtänkta och informerade beslut, när det är dags att gå till valurnorna.  Därför är det på tiden att Europaparlamentet nu börjar registrera hur enskilda ledamöter röstar,… Läs mer

SvD – Christian Engström: ”Alla omröstningar måste bli öppna i EU”

svd_ce

Christian Engström skriver i SvD om hur viktigt det är att människor kan se hur deras folkvalda representanter har röstat. Han skriver bland annat: ”Vi i Piratpartiet vill att alla voteringar i Europaparlamentet skall vara ”roll call votes”. Det är ett demokratiskt anständighetskrav att medborgarna skall kunna ta reda på hur deras valda representanter har röstat i varje enskild votering.” SvD, 18 februari, 2013. Läs mer

Öppet brev till Linköpings kommun om brist på transparens i kommunfullmäktige

herrgarman

Följande är ett öppet brev till Linköpings kommun, från Piratpartiet i Linköping. Det skickades in idag genom e-mail. Hej, Jag sitter i styrelsen för Piratpartiet i Linköping. Som del av år verksamhet studerar vi hur kommunfullmäktige arbetar. Det vi använder oss av då är främst de protokoll som laddas upp efter möten. De senaste två möten (september och oktober) har dessa protokoll inte gått att läsa eller ladda ned på den webbsida där de tidigare funnits. Jag antar att detta rör sig om en rent… Läs mer