Kallelse konstituerande styrelsemöte 8 dec 2013

korsbar

Kallelse till konstituerande partistyrelsemöte för 2014 års styrelse. Den 8 december 2013 klockan 09:00 i Stockholm. 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer 2a. Mötesordförande 2b. Mötessekreterare 2c. Justeringspersoner 3. Eventuella adjungeringar Eventuell närvaro utöver den av ständigt adjungerade partiledare, vice partiledare, partisekreterare, revisorer, och Ung Pirats ordförande. 4. Fastställande av dagordning 5. Val av partiledare för 2014 6. Val av styrelsens sammankallande för 2014 7. Val av styrelsens sekreterare och eventuell biträdande sekreterare för 2014 8. Återkallning och delegering av firmateckningsrätt 9. Revidering av arbetsordning 10…. Läs mer

Partistyrelsemöte i Linköping 24-25 november

269221_407251805991718_1425442537_n

Piratpartiets partistyrelse har som tradition att ha sina möten i olika städer varje gång. Tidigare i år har vi bland annat varit i Uppsala, Bryssel och Stockholm. Nästa helg (23-25 november) är det Linköpings tur att vara värd. Mötet är öppet för alla medlemmar som vill få en insyn i hur styrelsen arbetar. Den nyvalda partistyrelsen för 2013 kommer också att ha ett konstituerande möte, så det är en bra chans för medlemmar att träffa den nya styrelsen. Vi kommer att träffas vid resecentrum klockan… Läs mer