Konsumentskydd

WaxStamp

Idag behandlas allt fler produkter som licensierade tjänster. Detta har lett till att företag idag genom avtalsvillkor och tekniska system inskränker konsumentens rättigheter. Därför ser vi det som nödvändigt att utöka konsumentskyddet. I vanliga fall har varor och tjänster olika former av konsumentskydd som saknas för ”licensiering av användning”. Vi vill inte att det ska vara tillåtet att sälja licenser på ett sätt som kringgår lagen om konsumentskydd. Om det utöver detta finns skäl att upplåta en produkt genom avtal om licensiering, så ska det… Läs mer

Journalistiska skyddet

tangentbord

Vi vill utöka det journalistiska skyddet från att endast gälla redaktioner och människor med utgivningsbevis till att gälla alla aktiva journalister och samhällsgranskare, även medborgarjournalister. Det kan inte krävas någon avgift för att omfattas av detta grundlagsskydd, det vill säga kostnaden för att erhålla utgivningsbevis måste undanröjas. Vi vill utreda möjligheten att införa förstärkningar och moderniseringar av den svenska tryck- och yttrandefriheten i linje med Islands Modern Media Initiative, som syftar till att skapa ett starkt skydd för undersökande journalistik liknande Wikileaks. Läs mer

Fotograferingsförbud

kamera

Vi anser att möjligheten att dokumentera sina upplevelser och att skildra missförhållanden är en viktig rättighet. Piratpartiet avvisar därför alla förslag att införa generella fotograferingsförbud, i synnerhet på allmän plats. Undantag ska naturligtvis gälla för en enskild lokal där ägaren sagt att fotografering inte får ske. För att skydda den enskildes integritet ska dold fotograferingsutrustning omgärdas av samma regler som dold avlyssningsutrustning. Läs mer

FRA blev exakt det svek vi sa det skulle bli

Så ligger där nu lagförslaget som kommer ge polisen tillgång till FRA:s massövervakning. Det som aldrig skulle få hända oss, sa de 2008. Men om regeringen får som den vill, så får Säpo och Rikskriminalen tillgång till sitt nya massförstörelsevapen mot medborgarna den 1 januari 2013. IDG skriver om det här. Anna Troberg skriver om det här. Såhär lät det 2008: http://www.youtube.com/watch?v=eDmQ8pzWTBw På något sätt vrids såret om, så att smärtan nästan verkar mattas över tid. Har vi vant oss vid övergreppen så pass att… Läs mer

Styrelsemöte 19 sept

Vi har haft styrelsemöte! Det var väldigt trevligt och väldigt produktivt. Vi har framför allt valt tre fokusområden för sakpolitik som vi kommer viga kvällar på kansliet till: Skattefinansierad kollektivtrafik Öppen källkod inom offentlig förvaltning Elevers mentala hälsa Vi har också tagit tag i att boka föreläsare och workshops för hösten, så vi får igång ett fortgående schema med aktiviteter på kansliet i Aspudden. Så håll utkik här på bloggen och på vår facebooksida för kommande aktiviteter i höst!

Böter för ett direktiv som EU självt bryter mot

Sverige får betala 77 miljoner i böter till EU-kommissionen, för att vi inte införde Datalagringsdirektivet i tid, rapporterar SVT. [1] Men EU-kommissionen bryter också mot samma direktiv. De har inte heller uppfyllt sina skyldigheter enligt tidsgränserna som står i direktivet. Ansvaret ligger på den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström. Enligt Datalagringsdirektivet, som EU antog 2006, ska EU-kommissionen presentera en utvärdering av hur direktivet har fungerat senast den 15 september 2010. Det är för två år sedan. Någon sådan utredning har Malmström inte gjort, och tänker… Läs mer

Dagens Arena – Anna Troberg: ”Odemokratiskt när FRA-shoppen öppnar igen”

dagensarena_FRA

Anna Troberg skriver i Dagens Arena om att FRA-shoppens dörrar nu slås upp på vid gavel: ”FRA har inte bara gjort fel, man har uppvisat ett systematiskt förakt för de riktlinjer man har att rätta sig efter. En felmarginal på över 30 procent är inte acceptabel för en myndighet som har titthål rakt in i våra privatliv. FRA:s nonchalanta hantering av de brister som påpekats förtjänar inget vidare förtroende och absolut inte ökade anslag och mer fritt spelrum att dela med sig av information. Det… Läs mer

Ett andra möte 2012…

styrelsen

Protokoll för möte med styrelsen för Piratpartiet i Uppsala 19/9 2012 Närvarande Anders Andersson, Nils Agnesson, Henrik Brändén § 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Nils Agnesson öppnade mötet. § 2 Val av mötesfunktionärer och beslut om dagordning Till mötesordförande valdes Nils Agnesson, till mötessekreterare valdes Henrik Brändén och till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Anders Andersson. Vidare fastställdes dagordningen. § 3 Beslutsuppföljning 3.1 Medlemsregister Konstaterades att vi beslutat att medlemmar kontaktar sekreteraren om medlemskap, och att denne håller ett medlemsregister till dess vi kan… Läs mer

Regeringen har ljugit svenska folket rakt upp i ansiktet

Regeringen lämnade i dag in ett förslag till riksdagen som innebär att Säpo och Rikskriminalen från och med den 1 januari 2013 kommer att få tillgång till FRA:s signalspaning. Piratpartiet är starkt kritiskt till detta, då det går stick i stäv med de löften som gavs i samband med att den omdiskuterade lagen tvingades igenom 2008. – Regeringen ljög det svenska folket rakt upp i ansiktet när man tvingade igenom FRA-lagen med löften om att inte öppna FRA-butiken för vem som helst, säger Piratpartiets… Läs mer

PP Linköping styrelsemöte 2012-09-17

styrelsen

1. Mötets öppnande Mötet öppnades av Anton Nordenfur kl. 18:04 2. Närvaro Närvaro med rösträtt: Anton Nordenfur Johannes Öhlin Louise Qvarfordt (punkt 1-6a) Närvaro utan rösträtt: Tobias Jernér 3. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande Mötet väljer Anton Nordenfur till mötesordförande b) Val av mötessekreterare Mötet väljer Tobias Jernér till mötessekreterare c) Val av mötesjusterare Mötet väljer Louise Qvarfordt och Johannes Öhlin till mötesjusterare 4. Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns utan justeringar av mötet. 5. Påskrivande av motion om öppen forskning Diskussion om mötet… Läs mer