Immaterialrättsorganisationen WIPO skjuter upp piraternas inträde

Piraterna får vänta, det beslutade WIPO idag när medlemsansökan för Pirate Parties International (PPI) skulle behandlas. Beslutet skjuts upp till 2013 och försvårar för närvaron av Piratpartiernas samarbetsorganisation vid framtida möten.  Det var under generalförsamlingens möte idag som Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, WIPO, beslutade att inte att inte ta upp frågan om Piratpartiernas Internationella samarbetsorganisations tillträde som observatörer. WIPO, som är en FN-organisation baserad i Genève, behandlar många av de frågor som pirater i regel är kritiska mot. Bland annat utformningen av de… Läs mer

Kriminalvård

0 fängelse 547363_24648964

Vi vill ha en human kriminalvård som stimulerar, uppmuntrar och hjälper intagna till ett liv utan brottslighet när de kommit ut. Utbildning under fängelsetiden ska vara möjlig och uppmuntras. Inga andra hinder ska finnas för att träffa anhöriga, få frisk luft och njuta av böcker, musik och annan kultur, än de som är nödvändiga av säkerhetsskäl eller för att förhindra fortsatt brottslighet från fängelset. Intagna ska därför ha tillgång till bibliotek och ett stympat internet, där man exempelvis kan sköta kontakter med andra myndigheter, förkovra… Läs mer

Avskaffa monarkin och inför parlamentarisk republik som statsckick i Sverige

Debatten om Sveriges statsskick har åter tagit fart och här har Piratpartiet än så länge inte yttrat sig varken för eller emot, men jag kan helt enkelt inte se hur Piratpartiet ideologiskt kan försvara monarkin. Ska Piratpartiet ha ett politiskt program i konstitutionella frågor så kommer vi inte förbi frågan om statsskick och utifrån våra värderingar om alla människors lika värde och demokrati är det omöjligt att kunna stödja ett system där den svenska kungafamiljen ges en sådan särställning såsom den har idag. Dvs. att… Läs mer

Piratpartiet försvara biblioteken på Bokmässan

Bibliotek är fantastiska. Deras arbete fyller en oerhört viktig samhällsfunktion som stärker både demokratin och yttrandefriheten. Dessvärre har en del glömt bort det. Politiker ger biblioteken minskade anslag. Förläggareföreningen anklagar biblioteken för att förstöra bokmarknaden genom att uppmuntra till gratisläsning. Det är en ren skam. Därför har Piratpartiet länge arbetat för att uppmärksamma biblioteken viktiga roll och den svåra situation man hamnat i. Som ett viktigt steg i detta arbete deltar därför partiet i år för första gången på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg…. Läs mer

ETC – Anna Troberg: ”Förläggarna är det största hotet mot biblioteken”

etc_bib

Anna Troberg skriver i ETC om hur bibliotekens verksamhet hotas av bokförlagen: ”I internets barndom sades det att nätet var ett hot mot biblioteken. Nätets överflöd av information skulle göra dem obsoleta. I dag vet vi bättre. Biblioteken har varit duktiga på att finna sin plats i den nya teknologiska verkligheten. En tonårig bekant beskrev nyligen sin första biblioteksupplevelse så här: ”Det var fantastiskt! Det var som internet, men man kunde gå runt och bläddra i det!” Det är en lysande beskrivning. Nej, det största… Läs mer

Det här gör vi under hösten

Nu finns ett schema för höstens aktiviteter. Titta under kalendern för att få den fullständiga bilden Men redan nu kan vi avslöja en av höjdpunkterna Anna Troberg föreläser den 3 oktober om hur man skriver en debattartikel och får in den i dagspressen.

Länge leve Biblioteken, som ett lagligt Pirate Bay!?

fildelning

Jag vill uppmärksamma på att debatten om e-böcker och bibliotek nu börjar bli på allvar. I en intervju med Biblioteksbladet så säger VD:n för Förläggareföreningen Kristina Ahlinder. – Dessutom är det osmakligt att Svensk Biblioteksförening har samröre med representanter som Piratpartiets Anna Troberg! Vill man verkligen framstå som ett lagligt Pirate Bay?! Det tror inte jag. Genom att ta till förolämpningar av vår partiledare Anna Troberg så visar upphovsrättslobbyn hur lågt man är beredda att sjunka i debatten. Att hon blandar in The Pirate Bay… Läs mer

Protokoll från styrelsemötet 4 september

Mötets öppnande Mötet förklarades öppnat. Närvaro Johannes Öhlin (lämnade mötet efter punkt 9) Pontus Lindblom Anton Nordenfur Ulrika Englund (utan rösträtt, med yttranderätt) Linda Fryland (utan rösträtt, med yttranderätt)   Val av mötesfunktionärer Val av mötesordförande Anton Nordenfur valdes enhälligt till mötesordförande. Val av mötessekreterare Johannes Öhlin valdes enhälligt till sekreterare (endast punkt 1-9, sedan övertogs rollen av Pontus Lindblom). Val av två mötesjusterare Ulrika Englund och Pontus Lindblom valdes till justerare.   Godkännande av dagordning Anton yrkade om att tillägga punkten “allmänna rapporter” som… Läs mer

Personnummer

personnummer

Vi vill begränsa användningen av personnummer i Personuppgiftslagen till att bara få hanteras av myndigheter och på myndigheters direkta uppdrag. Ingen ska till exempel behöva uppge sitt personnummer för att prenumerera på en tidning. Vi vill stärka personuppgiftslagen så att identitetskontroll endast får ske för befogade ändamål. Slentrianmässiga identitetskontroller ska förbjudas. Vi vill inte att persontransportbolag som tågföretag och buss- och flygbolag ska ha rätt att begära legitimation eller personuppgifter för inrikes resor. Rätten att röra sig anonymt i landet är grundläggande i en demokrati…. Läs mer

Flygplatssäkerhet

nakenskanner

Vi vill avskaffa den regelmässiga säkerhetskontrollen vid inrikes flygresor, vid de tillfällen det saknas specifika hotbilder. Vad gäller utrikes resor ska Sverige agera för att avskaffa oproportionerliga säkerhetskontroller både i Sverige och Europa. Samhällsskadan av oproportionerliga säkerhetskontroller riskerar att vida överstiga de skador som terrorister kan åstadkomma, och dessa kontroller kan dessutom aldrig vara så effektiva som dess förespråkare vill ge intryck av. Läs mer

Konsumentskydd

WaxStamp

Idag behandlas allt fler produkter som licensierade tjänster. Detta har lett till att företag idag genom avtalsvillkor och tekniska system inskränker konsumentens rättigheter. Därför ser vi det som nödvändigt att utöka konsumentskyddet. I vanliga fall har varor och tjänster olika former av konsumentskydd som saknas för ”licensiering av användning”. Vi vill inte att det ska vara tillåtet att sälja licenser på ett sätt som kringgår lagen om konsumentskydd. Om det utöver detta finns skäl att upplåta en produkt genom avtal om licensiering, så ska det… Läs mer