Förslag om ekonomi

320px-Swedish_coins_80_percent_silver

 Här kommer några förslag kring ekonomi: Sociala avgifter ska synas i lönekuvertet. I dagens Sverige försöker vi gömma undan var, hur och när vi betalar skatt. Sociala avgifter bör kallas statlig socialskatt och all lön ska visas på följande sätt. Bruttolön: 13142kr Statlig skatt (sociala avgifter) 3142 kr Kommunalskatt: 3000 kr Netto: 7000 kr PP bör stå för transparens i vårt skattesystem, så att medborgarna själva kan få se hur mycket de bidrar med till samhället gemensamma skattekista. På samma sätt bör kommunal fastighetsavgift heta… Läs mer

Piratpartiet, det EU-kritiska alternativet

Tro inte att makthavarna i EU är någora duvungar. De har koll på sina fiskar och vet mycket väl hur opinion, media och halvsanningar blandas bäst för att driva igenom politik som gynnar sina allierade. Den icke folkvalde EU kommissionens ordförande, Jose Manuel Barroso, höll förra månaden ett tal där han förklarade sina avsikter med EU. En federation – United States of Europe, skapad och styrd av unionens byråkrater. Läget är väl valt och uttalandet är kontroversiellt. Så, varför uttrycker han sig såhär just nu?… Läs mer

Alla ska få ge blod!

Detta är mitt första breddningsbidrag: Som det är idag så får inte alla ge blod – något som borde vara en självklarhet att få göra. Har man någon gång tagit någon typ av narkotika, eller om man har haft gaysex som man, så får man helt enkelt inte ge blod. Att ge blod är delning i allra högsta grad, och något livsnödvändigt och fullkomligt – att inte tala om en nästan konstant blodbrist. Att ge blod är en total praktisering av devisen ”Sharing is Caring”… Läs mer

Förslag kring utbildning

Extern examination med samma tyngd som den skola du går på. I dagens skola är du som elev beroende av vilken skola du går på och dina betyg är väldigt beroende av den skolans villkor. Det är inte alla elever (inga med denna hårda definition) som får rättvisa betyg, därför att det teoretiskt rättvisa betyget skulle ge exakt samma betyg på ett likvärdigt prov om du göra det vid ett upprepat antal tillfällen. Det är även en hel del subjektivitet involverat i betygssättning, subjektivitet som… Läs mer

Tre förslag om förvaltning

Här kommer tre förslag kring den offentliga förvaltningen: Införandet av en statistikpott för allokering av statsbudgeten Så stor är min tro på statistiker med multivariabla beslutsmodeller att de är bättre än folkvalda på att fatta beslut. De är även bättre än de flesta myndighetsstrukturer om ni frågar mig. För de intresserade i ämnet finns det en lättsmält introduktionsbok som heter Freakonomics (samt Super Freakonomics). Deras resonemang är baserade på en arbetsmetod som har statistik som grund. PP borde försöka få igenom att statistiker vid våra… Läs mer

Övervakning

0 sfinxövervakning 500 1287260_31778742

Människor som inte misstänks för något allvarligt brott ska inte slentrianövervakas. Polis och säkerhetstjänst ska bara ha rätt att avlyssna och övervaka människor i de fall då det finns konkreta misstankar om allvarliga brott. Samma regler ska gälla för övervakning av datorer och människors liv på internet, som för deras diskussioner runt cafébord, i hemmet, på telefon och brev i papperskuvert. I dag sker sådan här generell övervakning bland annat enligt FRA-lagen och i enlighet med implementeringen av EU:s datalagringsdirektiv. Det är oacceptabelt ur ett… Läs mer

Övervakning

0 sfinxövervakning 500 1287260_31778742

Människor som inte misstänks för något allvarligt brott ska inte slentrianövervakas. Polis och säkerhetstjänst ska bara ha rätt att avlyssna och övervaka människor i de fall då det finns konkreta misstankar om allvarliga brott. Samma regler ska gälla för övervakning av datorer och människors liv på internet, som för deras diskussioner runt cafébord, i hemmet, på telefon och brev i papperskuvert. I dag sker sådan här generell övervakning bland annat enligt FRA-lagen och i enlighet med implementeringen av EU:s datalagringsdirektiv. Det är oacceptabelt ur ett… Läs mer

Integration

color

Sverige är ett samhälle där människor från många delar av världen och med många olika kulturer lever sida vid sida. Det gör vår kultur och vårt samhälle rikare, och det är viktigt att vi på bästa sätt tar hand om de möjligheter den ökade rörligheten och migrationen erbjuder för Sverige. Det är ett förfärligt slöseri att många kompetenta och arbetsvilliga invandrare har svårt att få jobb. Vi behöver förbättra skolans förmåga att låta elever som är nykomna till Sverige hamna på den nivå, där deras… Läs mer

Migration

0 barn mångfald 390 1191196_67173144 free guillermo ossa

Många människor kommer till Sverige på flykt undan förföljelser, krig, naturkatastrofer och fattigdom. Piratpartiet tycker att humanism och mänskliga rättigheter måste prägla migrationspolitiken. Vi kan inte acceptera att människor skickas tillbaka till länder som drabbats av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden och länder där mänskliga rättigheter inte respekteras. Vi vill därför att Sverige arbetar för att alla rika länder går ihop och hjälps åt att ta emot dem som är på flykt. De som kommer hit och begär politisk asyl för att de är… Läs mer

Upphovsrätt

0 ung musiklyssnare 500 969754_37664697

Piratpartiet vill inte avskaffa upphovsrätten, vi vill reformera den. Vi vill ha kvar en begränsad ekonomisk upphovsrätt för kommersiella ändamål, men vi vill släppa all icke-kommersiell kopiering och användning fri. Det är en brådskande reform, eftersom försöken att upprätthålla dagens förbud mot kulturdelning mellan privatpersoner hotar de fundamentala rättigheterna, såsom rätten till privat kommunikation, informationsfrihet, och till och med rätten till opartisk rättegång. Ingen ska få påstå att de skapat något, som är en annans verk. Den ideella upphovsrätten ska därför värnas. Men den måste… Läs mer

Ordningsmakten

0 polis2 500 1262266_21971210

Staten måste kunna använda en del övervakning, makt och våld för att hindra brott och fånga brottslingar. Men det ska bara få ske om det finns skäliga misstankar om brott. Och det måste finnas proportion mellan det misstänkta brottet och de ingrepp som görs. Den proportionen har tappats bort idag. För att få den tillbaka måste staten bli försiktigare med att använda sina maktmedel. Poliskårens och åklagarnas befogenheter måste därför ses över. Kravet på proportionalitet mellan ingrepp och misstänkt brott måste skärpas. Poliskårens attityd och… Läs mer

Tre förslag kring konstitution

Här kommer tre förslag kring konstitution All röstning ska kunna ske via E-legitimation, gärna över en period av tid. Detta skulle skapa betydliga fördelar för soffliggare, mig som privat person och mindre belastning på valmyndigheten etc. Nackdelen är skyddandet av integriteten. Hur kan vi trygga att informationen inte läcker ut vem som röstade på vad? Folkomröstning för alla ändringar av grundlag. I det nuvarande systemet har vi en representativ demokrati som kan under någon veckas tid i teorin avskaffa sig själv och ersättas av ett… Läs mer