Piratpartiets Amelia Andersdotter besöker Moskva och ryska IT-entreprenörer

amelia

Tillsammans med Europaparlamentets utskott för internationell handel besöker Amelia Andersotter denna vecka Moskva för att tala om situationen i landet efter inträdet i Världshandelsorganisationen (WTO). Besöket inriktar sig mot Rysslands naturrresurser och invånarnas yttrandefrihet, men Amelia Andersdotter vill också sätta fokus på landets innovativa IT-industri. – Ryssland har länge varit det enda landet i världen med en någorlunda utvecklad infrastruktur för kommunikation som inte samtidigt lytt under TRIPS-avtalet, säger Amelia Andersdotter. Nya och helt andra typer av distributionskanaler har därmed uppstått som marknaden i Europa eller USA inte har kunnat skapa. Ett… Läs mer

HBTQ

12-1

Alla människor ska ha samma rättigheter – oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Vi vill därför att samkönade äktenskap ska fortsätta vara tillåtna, och vi vill att de ska tillåtas i hela EU. Som ett första steg ska alla EU-länder erkänna äktenskap som ingåtts i annat land – även om de själva inte tillåter sådana äktenskap. Diskrimineringen av icke-heterosexuella kring familjebildning måste stoppas. Gör det lika möjligt för homo- som för heterosexuella par att skaffa barn med hjälp av insemination, provrörsbefruktning och adoption – även i… Läs mer

Forskning

fo studerar odlat brosk free NIH Image Bank

Forskning är viktigt för att vi människor på sikt ska kunna bli lite klokare, och bättre förstå världen, oss själva och vår plats i universum. Dessutom driver forskning på innovationer och teknisk utveckling, och spelar därför stor roll för att vi ska få mer välstånd, nya jobb och mindre slitage på miljön. Forskning har alltså både ett egenvärde och ett nyttovärde. Vi vill ha mer resurser till fri, förutsättningslös grundforskning. Både i sådana områden där det är lätt att se tänkbara framtida tillämpningar, som i… Läs mer

Rättssäkerhet

statue

Rättsstatens grundläggande principer måste värnas och stärkas: Alla människor ska vara lika inför lagen. Vid utredningar ska åklagare och polis undersöka sådant som talar för den misstänkte lika noga som sådant som talar mot. Domstolsförhandlingar och domar ska vara offentliga. För att någon ska dömas för ett brott ska skuld vara visad bortom varje rimligt tvivel. Ingen ska betraktas eller behandlas som skyldig om det inte finns en dom som vunnit laga kraft. Alla som åtalas för ett brott där fängelse finns i straffskalan ska… Läs mer

EU

ameliaCE

EU är en union av demokratiska länder. EU är en av världen största ekonomier. Att Sverige är medlem av EU är ett historiskt faktum som  är nästan omöjligt att ändra på, även för den som egentligen skulle vilja. Vi vill använda Sveriges medlemskap i EU till att arbeta för rättssäkerhet och integritet, för att information ska få flyta och spridas fritt och för att säkra en billig och väl fungerande digital infrastruktur för alla unionens invånare. Tyvärr verkar EU alltför ofta i motsatt riktning. Datalagringsdirektivet… Läs mer

Innovation

bulb

Vi är övertygade om att fortsatt välstånd och nya jobb i Sverige kommer att bygga på kunskap, innovation, design och kreativitet. Därför är det viktigt att vi har en skola som lär elever att tänka fritt, våga testa sina idéer och fördomsfritt kombinera olika element och tankar. En skola där elever letar information och själva bygger sin kunskap. Därför vill vi satsa mer resurser på forskning och utveckling. Både sådan forskning där man lätt kan se tillämpningar, som i teknik och medicin. Och sådan grundforskning… Läs mer

Politikkväll om psykisk ohälsa i skolan

Ahoy! Igår var det den andra av de tre politikkvällar som Piratpartiet i Stockholms län planerat det här året. Vi diskuterade ämnet “Psykisk ohälsa i skolan” med fokus på motionen som antogs på Ung Pirats förbundskongress 2012. Diskussionen blev vild och intressant. Slutsatsen blev vad ni kan hitta på den här länken: http://piratenpad.de/p/psykiskohalsa med att-satser som styrelsen ska diskutera och förhoppningsvis göra till en proposition till medlemsmötet i höst. Bambuserlänk: http://bambuser.com/v/3088635 Nästa vecka är den sista politikkvällen med Skattefinaniserad kollektivtrafik som ämne. Föreläsaren är ingen… Läs mer

Risk att ACTA-avtalet flyttas in i frihandelsavtal med enskilda länder

Idag röstade Europaparlamentet, som väntat, ja till förslaget att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Japan. Det förhandlingsmandat som diskuterats omfattar även ett kapitel om immaterialrätter inklusive obligatoriska kontroller och bestraffningar. Frihandelsavtalet med Japan riskerar därmed att omfatta samma skrivelser som det kritiserade ACTA-avtalet. Amelia Andersdotter, europaparlamentariker för Piratpartiet, har följt avtalet med Japan för den Gröna partigruppens räkning. – Immaterialrätter i internationella avtal orsakar stora kontroverser och mycket missnöje, som vi sett i EU med ACTA. Det är otroligt tråkigt att parlamentet… Läs mer

Halloweenträff 2 november

Den 2 november anordnar Ung Pirat och Piratpartiet Linköping en liten Halloween-get-together. Kvällen kommer bestå av att vi käkar lite läskiga snacks, pratar om vampyrer eller politik, kör lite aktiviteter och har allmänt trevligt tillsammans. Kom gärna utklädd! Vi kommer att vara hemma hos mig på Klockaregården 21. Du tar dig enklast hit genom att åka buss 1 från Linköpings resecentrum mot Skäggetorp och kliva av vid hållplatsen Skäggetorpsgatan. Vi kommer mötas upp där vid kl 18.00 men man får gärna komma senare och ringa Louise… Läs mer

Omröstning i Europaparlamentet om immaterialrättskapitel i frihandelsavtalet med Japan

Europaparlamentet tar imorgon torsdag ställning till kommissionens önskan om mandat att starta frihandelsförhandlingar med Japan. En sådan förhandling är en av många liknande förhandlingar som EU kommer att bedriva de närmsta åren. I mandatet ingår, med all sannolikhet, formuleringar som liknar det starkt kontroversiella ACTA-avtalet, vilket Europaparlamentet röstade ner tidigare i år. Piratpartiets Amelia Andersdotter är kritisk mot kommissionens och ministerrådets förslag att inkludera immaterialrätter i avtalet. – I grunden är det märkligt att immaterialrättsliga kapitel alls finns med i frihandelsavtal, säger Amelia Andersdotter. Frihandelsavtal… Läs mer

Patent

patent2

GAMMAL BORTTAGEN VERSION Vårt nuvarande patentsystem är ett föråldrat, statsunderstött system för att skapa kunskapsmonopol som fördyrar, försvårar och förhindrar innovation och spridning av ny kunskap inom många områden. Patent på gener och liv, såsom exempelvis patenterade utsäden, leder till orimliga kostnader i många utvecklingsländer med risk för ökad fattigdom och matbrist. Mjukvarupatent hämmar den tekniska utvecklingen inom IT-området, och utgör ett allvarligt hot mot Sveriges och Europas små och medelstora IT-företag. På läkemedelsområdet medför incitamenten i dagens patentsystem att mediciner och vacciner till flera… Läs mer

Kulturspridning

laptops

Tack vare den nya tekniken är det i dag möjligt för alla att ta del av en närmast oändlig kulturskatt. Internet är vår tids viktigaste kulturbärare. Det är därför nedslående att se hur lite utrymme internet fått i den kulturpolitik som bedrivits de senaste åren och som stakats ut för framtiden i Kulturutredningen. Tillkomsten av internet innebär att vi inte längre är hänvisade till en kulturell kanon bestämd uppifrån. Dagens medborgare har tillgång till hela världens musik, text och bilder. Detta är något vi ska… Läs mer