Piratpartist kräver EU på svar om snuset

christianengstrom

Piratpartiets europaparlamentariker Christian Engström har ställt en skriftlig fråga till EU-kommissionen om vad den har för faktaunderlag för bedömningen om snus ska tillåtas eller inte, efter kommissionär John Dallis avgång i tisdags. Dalli anklagas för att genom ett ombud ha försökt kräva Swedish Match på en muta för att legalisera försäljning av snus inom EU. – Jag vill veta om de hade tagit fram något faktaunderlag alls, eller om det var tänkt att allt skulle avgöras med mutor, säger Christian Engström. Europaparlamentariker har… Läs mer

Ipred

Ipred

Vi vill riva upp alla delar av IPRED. Möjligheten för rättighetsinnehavare att få ut abonnentidentiteter bör rivas upp omdelbart. Vi vill även att riksdagen ska deklarera att man inte har för avsikt att införa direktivet IPRED2 i svensk lagstiftning. Det bryter mot fundamentala rättigheter och Sverige har därför ingen skyldighet att införa direktivet. Läs mer

Innehav av information

privatliv

Vi anser att innehav av information generellt bör vara lagligt. Distribution av information kan vara straffbart, men då bara i mycket specifika fall där sekretessbelagda personuppgifter inte får spridas av integritetsskäl, eller då det rör nationens säkerhet. Vi vill att terroristlagstiftningen ska avskaffas. Riksdagen ska vara vaksam på lagstiftning som kan falla inom ramen för så kallad tankebrottslighet. Läs mer

Barnpornografi

tapet

Piratpartiet är mot produktion, spridning och innehav av dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Därför vill vi att sådant material helt ska tas bort från nätet. Verkningslösa blockeringar av webbsidor är inte nog eftersom det betyder att materialet fortfarande finns kvar på nätet och är tillgängligt för många människor. Vi ser också problem med att barnpornografibegreppet med nuvarande lagstiftning kommit att bli ett paraplybegrepp som potentiellt kan innefatta allt från dokumentation av verkliga övergrepp på barn till vanliga semesterbilder och tecknade seriefigurer. Denna urvattning av barnpornografibegreppet… Läs mer

Anonymitet

anonym

Vi vill att riksdagen ska fastslå att rätten att vara anonym i vardagen är en grundläggande rättighet. Det gäller särskilt på internet, där yttrande- och åsiktsfrihet är beroende av ett starkt anonymitetsskydd. Läs mer

Ny piratvåg i Europa, nationellt mandat i Tjeckien och nytt Piratparti i Slovenien

Piratpartiet i Tjeckien har som första Piratparti blivit invalt i en nationell församling. Piratpartisten Libor Michálek  fick  i helgen fick stöd av 75% av väljarna i sitt distrikt, och därmed blev invald som senator i det Tjeckiska parlamentet. Anna Troberg, partiledare för Piratpartiet i Sverige, är i veckan i New York som talare och blev glad när hon möttes av nyheten. – Otroligt kul, det visar ännu en gång att Piratpartiet inte är en dagslända. Vi är en rörelse som får mer och… Läs mer

Politikkväll: Öppen källkod i offentlig förvaltning

Nu blev vi precis klara med vår första av tre kvällar på kansliet då vi pratar konkret sakpolitik. Ämnet för kvällen var öppen källkod i offentlig förvaltning – alltså att all mjukvara i länet borde vara öppen. Det vill säga fri att kopiera, utveckla och sprida. Det betyder att ett län bara behöver göra ett bra patientjournalsystem exempelvis, så kan alla andra län använda sig av det, anpassa det till sina egna behov, och utveckla det vidare! Om du bryter benet i Göteborg är din… Läs mer

Brevhemligheten

WaxStamp

Brevhemligheten ska återupprättas, och utvidgas till en allmän kommunikationshemlighet, oavsett om man skickar pappersbrev, e-mail, sms eller skriver i en chat. Oavsett om man pratar i koppartrådar mellan stationära telefoner eller mellan två datorer. Vi tycker att fri kommunikation är en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Du ska kunna lita på att din privata information är just privat, oavsett om du surfar på internet, mejlar, skickar brev, sms:ar, pratar i telefon eller viskar över ett cafébord. Både de rödgröna och den borgerliga alliansen säger att… Läs mer

Fildelning

fildelning

Piratpartiet anser att fri, icke-kommersiell inhämtning, nyttjande, förädlande och spridning av kultur ska uppmuntras. Det är därför viktigt att reformera upphovsrätten så att den bättre passar det moderna kulturklimatet. Den ideella upphovsrätten fungerar bra i dag, men den kommersiella upphovsrätten måste begränsas betydligt. Vi vill inte att Sverige ska hålla liv i gamla affärsmodeller genom att skapa lagar som på ett skadligt sätt begränsar möjligheten att sprida kultur för privat bruk och kriminaliserar miljoner svenskar. Vi vill istället fokusera på att sätta större press på… Läs mer

OBS: Medlemmöte pågår!

631362_soccer_ud

Ni som besöker breddningsbloggen har kanske märkt att aktiviteten avtagit lite de sista veckorna. (Ja, bortsett från Wraths imponerande förslagssamling, förstås!) Det beror inte på att piratpartisterna slutat intressera sig för breddning. Utan på att partiets höstmöte startat, där en massa av  tankarna härifrån breddningsbloggen blivit motioner och propositioner. Dvs förslag från medlemmar och styrelse, om vad partiet ska tycka. Så alla ni som är medlemmar, och intresserade av att vara med och mejsla ut partiets framtida politik: Hoppa härifrån till partiets mötesforum! Delta i… Läs mer

Kommunalpolitik

tärningar Jonathan Werner notify xchng 727041_87575398

Här kommer ett par förslag kring kommunalpolitik: Lottning inom kommunala bostadsköer Nuvarande bostadskö policy är till för bolaget och äldre generationer. Deras system är knappast bra för de yngre då de av förklarliga skäl inte kunnat stå i bostadskö lika länge, eller ha möjligheten att stå i köer som kostar. Ett rättvisare system som inte åldersdiskriminerar de som dessutom inte har råd att köpa bostad är att lottning sker där antalet lotter som man har fördelas med någon parameter som t ex ködagar. På detta… Läs mer

Om häktningar

I Sverige finns det viss fog för kritik mot häktningar och dess ingrepp i personers liv. Framförallt vårt slentrianmässiga beteende kring restriktioner. Under snart 20 års tid har vi fått kritik från tunga organisationer som FN, amnesty mfl. När det gäller övriga brott finns det hyfsat tillförlitlig statistik där inblandade parter finns dokumenterade och sammanställda. När det gäller häktningar har du inte denna transparens och häktningar kan ske tämligen godtyckligt av utredningsskäl. De främsta skälen är att du ska påverka utredningen genom att du förstör… Läs mer